0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành lập công ty Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Báo giá thành lập doanh nghiệp
Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin
Giấy phép, con dấu, đăng tin công bố thành lập *
Đăng ký thuế ban đầu *
Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở *
Công bố thông tin thành lập quốc gia *
Gói chữ ký số *
Các chi phí doanh nghiệp phải trả/cộng thêm nếu cần:
Gói hóa đơn điện tử *
Phải nộp vào TK ngân hàng khi mở - ngân hàng bắt buộc
Thuế môn bài đối với vốn điều lệ
Làm dấu vuông công ty
Làm dấu tên giám đốc
Làm bản hiệu mica

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 
Chào mừng Quý Bạn đến với dịch vụ thành lập công ty - Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên của Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam. Nếu Quý Bạn đã có cộng sự để bắt đầu khởi nghiệp và dự định lựa chọn Công ty TNHH hai thành viên trở lên để bắt đầu, Chúng tôi đã sẵn sàng đồng hành cùng Bạn. Nhưng trước hết Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhiều hơn về loại hình Công ty TNHH - TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH là loại hình công ty  mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên công ty TNHH không vượt quá năm mươi;

  Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
 Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 Phần vốn góp của thành viên công ty TNHH chỉ được chuyển nhượng theo các quy định chặt chẽ quy định tại Luật Doanh nghiệp.
 Công ty TNHH  không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH có hai loại hình:
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá năm mươi người.
 • Công ty TNHH một thành viên: Là loại hình công ty TNHH  do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Điều kiện thành lập

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005, Các cá nhân muốn thành lập công ty TNHH phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:
 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty TNHH kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty TNHH 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Ưu điểm

 1. Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty TNHH chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty TNHH trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
 2. Số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty TNHH không quá phức tạp;
 3. Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty TNHH.

Nhược điểm

 1. Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty TNHH trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi tâm lý rủi ro khi hợp tác so với các loại hình công ty khác;
 2. Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh
 3. Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Đặc điểm pháp lý

 • Tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.
 • Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.
 • Với bản chất là công ty đóng, việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty TNHH bị hạn chế, các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn khi muốn chuyển nhượng vốn góp trước hết phải ưu tiên cho các thành viên khác của công ty.
 • Trên bảng hiệu hóa đơn chứng từ và các giấy tờ giao dịch khác của công ty phải ghi rõ tên công ty kèm theo cụm từ “trách nhiệm hữu hạn”.

Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ để thành lập một công ty TNHH là bao nhiêu?
Căn cứ vào luật doanh nghiệp thì không quy định cụ thể vốn điều lệ nhất định để thành lập một công ty TNHH trừ một số ngành nghề đặc biệt như kinh doanh chứng khoán, ngân hàng…, Nhà nước có quy định cụ thể riêng về vốn điều lệ.
2. Căn cứ Điều 63 Luật doanh nghiệp 2005, quy định:
 • Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ công ty.
 • Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có chế độ mở cửa và khuyến khích những ai có tài đều có thể làm kinh tế dưới nhiều hình thức kinh doanh theo quy định của pháp luật. Do vậy, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2005, mở cửa rất rộng cho các cá nhân muốn làm kinh tế được lựa chọn theo nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau:
 • Công ty TNHH một thành viên
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp doanh
 • Doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.
3. Có nhiều hình thức để thành lập doanh nghiệp, việc lựa chọn hình thức nào thì phụ thuộc vào từng hoàn cảnh của bạn: Khả năng vốn, khả năng kinh doanh sao cho hiệu quả, trình độ quản lý và những điều kiện khác

Hồ sơ thành lập công ty TNHH

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tiền đề cho việc Thành lập công ty TNHH, bước tiếp theo là tiến hành việc soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép kinh doanh ( Sở kế hoạch và đầu tư):
 • Khách hàng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký Thành lập công ty TNHH, hồ sơ bao gồm:
  1. Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (tên công ty TNHH; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có…)
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách thành viên góp vốn.
 • Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quy trình thành lập

Chuẩn bị tiền đề cho việc thành lập công ty

Để thành lập công ty TNHH, khách hàng cần chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho việc thành lập công ty như:
 • Chuẩn bị trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty;
 • Vốn thành lập công ty: Việc lựa chọn vốn điều lệ của công ty là việc rất quan trọng. Vốn điều lệ của công ty là số vốn do các thành viên đóng góp, Viện Kế Toán sẽ tư vấn cho khách hàng mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô và phương án phát triển kinh doanh của công ty TNHH, cơ cấu góp vốn và tỷ lệ phân chia quyền và lợi ích giữa các cổ đông công ty.
 • Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty. Về chức danh người đại diện theo pháp Luật của công ty, chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo phương án kinh doanh và tham chiếu theo theo quy định của Pháp luật về đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty.
 • Đặt tên công ty: Tên công ty có rất nhiều ý nghĩa, nên lựa chọn đặt tên Công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tiêu chí đầu tiên khi đăng ký kinh doanh là tên Công ty không trùng với các công ty đã thành lập trước đó (trên địa bàn tỉnh, thành phố).
 • Khách hàng chuẩn bị chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản sao có công chứng của người đại diện theo pháp luật, thành viên/cổ đông để thực hiện đăng ký kinh doanh.

Khắc dấu

Khắc dấu là công việc quan trọng sau khi khách hàng nhận được Giấy chứng nhận ĐKKD. Nhận được Đăng ký kinh doanh, khách hàng sẽ phải đến cơ quan công an (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an cấp tỉnh) để xin cấp phép khắc dấu và đăng ký lưu chiểu mẫu dấu. Hồ sơ khắc dấu gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chứng minh thư của người đến khắc dấu.


Đăng ký mã số thuế

Đăng ký mã số thuế là công việc cuối cùng mà khách hàng phải làm để đưa công ty TNHH đi vào hoạt động. Khách hàng đến Cục thuế cấp tỉnh xin mẫu hồ sơ đăng ký mã số thuế, làm hồ sơ và nộp tại Cục thuế. Cục thuế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

Quy trình Thành lập công ty TNHH gồm 5 bước, khách hàng có thể tham khảo và trực tiếp tiến hành đăng ký thành lập công ty TNHH tại cơ quan có thẩm quyền hoặc liên hệ với Viện Kế Toán để được cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH trọn gói tốt nhất.

Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty TNHH của Viện Kế Toán sẽ đại diện khách hàng soạn hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan Nhà nước đồng thời giao nhận tận nơi. Do vậy việc còn lại của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập của Chúng tôi là NHẬN GIẤY PHÉP VÀ CON DẤU TẠI NHÀ.
 
 
GIẤY TỜ VÀ THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP KHI THÀNH LẬP
 

 
 NHỮNG CÔNG VIỆC VIỆN KẾ TOÁN THỰC HIỆN 
 
 • Tư vấn / Tra cứu tên hợp lệ
 • Tư vấn các giấy tờ và điều kiện đăng ký kinh doanh
 • Nhận giấy tờ, kiểm tra tính hợp lệ.
 • Soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Hướng dẫn ký hồ sơ, cùng hoặc đại diện nộp hồ sơ tại SKHDT.
 • Đăng bố cáo cổng thông tin quốc gia
 • Khắc dấu, đăng ký làm mẫu dấu doanh nghiệp
 • Hoàn tất hồ sơ liên quan tại SKHDT

♦ Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu, tư vấn các thủ tục thuế nếu khách hàng có nhu cầu.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

+ Bộ phận tư vấn tiếp nhận nhu cầu của Khách hàng và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng và thỏa thuận công việc, chi phí;

Bộ phận giấy phép tiếp nhận công việc và trực tiếp soạn hồ sơ;

+ Bộ phận giao nhận liên lạc với Khách hàng để ký hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư, đợi kết quả;

Sau khi nhận được thông báo kết quả từ Sở KHĐT, bộ phận giao nhận liên lạc lại khách hàng và trả kết quả tận nơi cho khách hàng.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CỦA CHÚNG TÔI MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG GÌ?

yes Nhanh chóng - chính xác: Một bản giấy phép kinh doanh đầy đủ, đúng luật, đúng giá, đúng hẹn là tất cả những gì chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng.

 yes Sự tận tâm, chu đáo: Chúng tôi luôn hiểu rằng khách hàng luôn muốn nhiều hơn những gì họ cần, do đó làm hài lòng khách hàng bằng thái độ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự trẻ là những gì chúng tôi có.

yes Đồng hành cùng doanh nghiệp: Chúng tôi đi cùng doanh nghiệp, cung cấp, tư vấn và hỗ trợ trọn đời cho công tác kế toán của doanh nghiệp/khách hàng khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào tại Viện Kế Toán.


LIÊN HỆ VỚI CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC  HỖ TRỢ TƯ VẤN TỐT NHẤT
 
 
liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại bình dương

Xem thêm về thủ tục sau thành lập doanh nghiệp Tại Đây
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419