0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành lập công ty Thành lập công ty Cổ phần
Báo giá thành lập doanh nghiệp
Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin
Giấy phép, con dấu, đăng tin công bố thành lập *
Đăng ký thuế ban đầu *
Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở *
Công bố thông tin thành lập quốc gia *
Gói chữ ký số *
Các chi phí doanh nghiệp phải trả/cộng thêm nếu cần:
Gói hóa đơn điện tử *
Phải nộp vào TK ngân hàng khi mở - ngân hàng bắt buộc
Thuế môn bài đối với vốn điều lệ
Làm dấu vuông công ty
Làm dấu tên giám đốc
Làm bản hiệu mica

Thành lập công ty Cổ phần

enlightenedBạn đã sẵn sàng khởi nghiệp? Mọi kế hoạch kinh doanh đã được vạch ra? Bạn có Cộng sự và lựa chọn loại hình công ty cổ phần để bắt đầu. Hãy cùng Chúng tôi tham khảo về loại hình công ty cổ phần và gói dịch vụ thành lập công ty cổ phần chuyên nghiệp mà Chúng tôi dành cho Bạn.

# Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến, là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập với chủ sở hữu công ty, vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Những người nắm giữ cổ phần chính là các cổ đông, quyền hạn và trách nhiệm của các cổ đông phụ thuộc vào số cổ phần nắm giữ.
 
Theo đó Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp 2014, được thành lập và hoạt động với 3 thành viên là tối thiểu cùng góp vốn vào việc thành lập.

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 • Vốn điều lệ khi thành lập công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là một cá nhân, một tổ chức (là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước được ủy quyền,…) mua và sở hữu cổ phần của công ty tương ứng với phần vốn đóng góp vào công ty.
 • Số lượng cổ đông góp vốn tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng hoặc bán cổ phần của mình cho người khác tại bất kỳ thời điểm nào, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.
2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán (bao gồm cổ phiếu, trái phiếu,…) các loại để huy động vốn.
Mô hình công ty cổ phần

Người điều hành

Cấp ra quyết định cao nhất tại công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông – đây là cuộc họp thường niên (có thể là bất thường) có sự góp mặt của tất cả các cổ đông của công ty. Họ sẽ bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho công ty. Tuy nhiên, chỉ có những cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian ít nhất là 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định theo Điều lệ công ty cổ phần mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm tổng giám đốc và giám đốc cho công ty cổ phần. Các giám đốc và tổng giám đốc của công ty cổ phần không được làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của bất kỳ công ty nào khác.


Ưu điểm của công ty cổ phần:
 • Nhiều thành viên có thể cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh;
 • Có tư cách pháp nhân;
 • Các cổ đông có thể hạn chế rủi ro vì họ chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp;
 • Khả năng huy động vốn rất lớn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp thuận lợi, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng trở thành cổ đông của công ty bằng hình thức mua cổ phiếu của công ty (tính chất mở của Công ty cổ phần);
 • Phạm vi hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề;
 • Việc chuyển nhượng, mua bán, trao đổi phần vốn góp trong công ty cổ phần khá dễ dàng;
 • Đối tượng được tham gia vào công ty cổ phần rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức nhà nước cũng có quyền mua cổ phiếu và trở thành cổ đông của công ty.
Nhược điểm của công ty cổ phần:
 • Các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát công ty cổ phần;
 • Việc tổ chức, điều hành và quản lý công ty cổ phần tương đối phức tạp do số lượng cổ đông không bị giới hạn nên sẽ hình thành các nhóm cổ đông có mâu thuẫn với nhau về mặt lợi ích, trong đó phổ biến nhất là tranh chấp quyền lực tại công ty.
 • Thủ tục thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn so với các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện về thành viên:
Công ty cổ phần phải có ít nhất 03 cổ đông. Các cổ đông phải đáp ứng các điều kiện về mặt chủ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều kiện về tên công ty:
Tên tiếng Việt của doanh nghiệp phải bao gồm hai thành tố theo quy định tại Khoản 1- Điều 38 Luật doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:
Ngành nghề kinh doanh phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập như điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề, vốn pháp định… để thành lập công ty.

Điều kiện về trụ sở:
Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Vốn điều lệ và vốn pháp định:
Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập công ty. Vốn pháp định áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Trên đây là một số điều kiện thành lập công ty cổ phần mà bạn cần nắm được khi muốn đăng ký thành lập công ty cổ phần. Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn, quý khách hãy liên hệ ngay với Viện Kế Toán. Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của bạn liên quan đến thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để thành lập được công ty cổ phần các bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:
 1. Giấy đề nghị xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo mẫu của cơ quan nhà nước;
 2. Dự thảo các điều lệ của công ty cổ phần;
 3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty:
  a) Đối với cổ đông là cá nhân: Cần chuẩn bị bản sao thẻ căn cước, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu… photo công chứng trong thời gian không quá 03 tháng.
  b) Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền, các giấy tờ liên quan khác.
 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với những công ty kinh doanh những ngành nghề mà đòi hỏi phải có vốn pháp định;
 5. Khi thành lập một công ty cổ phần thì người đại diện theo pháp luật hoặc người có liên quan buộc phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề;
 6. Mọi hồ sơ thủ tục khi thành lập công ty cổ phần, thành lập mới cho công ty cổ phần phải đúng hồ sơ thủ tục theo quy định của nhà nước quy định.
Với kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập công ty, thành lập công ty cổ phần, Đại Lý Thuế Viện Kế Toán cam kết cung cấp cho Bạn gói dịch vụ thành lập công ty cổ phần Nhanh chóng – Chính xác – Tiết kiệm nhất.

Dịch vụ thành lập công ty của Viện Kế Toán Sẽ:
 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí cho BẠN về các loại hình doanh nghiệp;
 •  Tư vấn cho BẠN về điều hành doanh nghiệp;
 •  Tư vấn miễn phí cho BẠN về kế toán và kê khai thuế;
 •  Ưu đãi tất cả các dịch vụ về sau phát sinh trong quá trình hoạt động;
 •  Hỗ trợ pháp lý một năm sau thành lập
 
GIẤY TỜ VÀ THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP KHI THÀNH LẬP
 

 
NHỮNG CÔNG VIỆC VIỆN KẾ TOÁN THỰC HIỆN 
 
 • Tư vấn / Tra cứu tên hợp lệ
 • Tư vấn các giấy tờ và điều kiện đăng ký kinh doanh
 • Nhận giấy tờ, kiểm tra tính hợp lệ.
 • Soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Hướng dẫn ký hồ sơ, cùng hoặc đại diện nộp hồ sơ tại SKHDT.
 • Đăng bố cáo cổng thông tin quốc gia
 • Khắc dấu, đăng ký làm mẫu dấu doanh nghiệp
 • Hoàn tất hồ sơ liên quan tại SKHDT
♦ Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu, tư vấn các thủ tục thuế nếu khách hàng có nhu cầu.
 
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CỦA VIỆN KẾ TOÁN  LUÔN CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG :
yes   Nhanh chóng - chính xác: Một bản giấy phép kinh doanh đầy đủ, đúng luật, đúng giá, đúng hẹn là tất cả những gì chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng.

  yes  Tận tâm, chu đáo: Chúng tôi luôn hiểu rằng khách hàng luôn muốn nhiều hơn những gì họ cần, do đó làm hài lòng khách hàng bằng thái độ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự trẻ là những gì chúng tôi có.

 yes Đồng hành cùng doanh nghiệp: Chúng tôi đi cùng doanh nghiệp, cung cấp, tư vấn và hỗ trợ trọn đời cho công tác kế toán của doanh nghiệp/khách hàng khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào tại Viện Kế Toán.


 
LIÊN HỆ NGAY VỚI CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐỂ VIỆN KẾ TOÁN TƯ VẤN TỐT NHẤT CHO QUÝ BẠN!
 
holine dịch vụ thành lập công ty bình dương, tphcm
 


 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419