0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ TÀI CHÍNH Tư Duy Tài Chính Khởi Nghiệp

Tư Duy Tài Chính Khởi Nghiệp

TƯ DUY TÀI CHÍNH
NGƯỜI KHỞI NGHIỆP

 

- Hãy khởi nghiệp:  
 
“Phi thương bất phú” - Muốn làm giàu thì phải làm doanh nghiệp. 99% người giàu có về tiền bạc xuất phát từ khởi nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai khởi nghiệp cũng thành công. Người khởi nghiệp cần 3 tố chất: (1) Có chí hướng và quyết tâm gây dựng sự nghiệp; (2) Tố chất tâm lý, kiên cường bất khuất, núi lở không run; (3) Tấm lòng độ lượng, biết nghĩ cho người khác trước. Đồng thời chuẩn bị tâm thế 5 năm đầu trải cuộc sống khắc nghiệt. Bạn có dám khởi nghiệp không? Nếu không tôi không khuyên bạn khởi nghiệp.
- Tự động hóa doanh nghiệp để bạn thực sự giàu có về tiền bạc và thời gian. Sau 5 năm khởi nghiệp, là lúc bạn phải biết hưởng thụ kết quả khởi nghiệp bằng cách tự động hóa, lúc này bạn mới chính thức làm chủ doanh nghiệp.
 
 

 
 
 
Thông tin khóa học: Thời lượng chương trình 07 ngày trong 06 tháng, vui lòng đăng ký nhắn tin vào số điện thoại: 0973.827.606, cú pháp: Dang ky khoa hoc DH01
Chi phí: 15.000.000 đồng
 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419