0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Chiến Lược Kinh Doanh
Những Thách Thức Và Cơ Hội Của Doanh Nghiệp Việt Nam Trong Nền Kinh Tế 4.0
23/11/2018 | 23:20
Trong tình hình hiện nay của Việt Nam, cụm từ “Kinh tế 4.0” đã trở nên quá quen thuộc đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một bước ngoặc lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. Việc mở cửa ...
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419