0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tài chính khởi nghiệp

Tài chính khởi nghiệp

KHÓA ĐÀO TẠO
TÀI CHÍNH KHỞI NGHIỆP

 
Lịch khai giảng:
        Khóa học khai giảng thường xuyên, vui lòng liên hệ: 0934120285
 
Nội dung đào tạo:
        1. Kỹ năng lập, đọc, phân tích Báo cáo tài chính;
        2. Đầu tư vốn;
        3. Bán hàng và lợi nhuận;
        4. Khách hàng nợ;
        5. Nợ nhà cung cấp;
        6. Chi phí doanh nghiệp;
        7. Phân bổ công việc
        8. Hàng tồn kho;
        9. Vay vốn và huy động vốn;
        10. Làm chủ nguồn hàng;
        11. Tài sản doanh nghiệp;
        12. Điểm hòa vốn;
        13. Phân tích các chỉ số tài chính;
        14. Bài học về tài chính và kinh doanh.  
 
 

Làm chủ tài chính khi khởi nghiệp:
        Tư duy tài chính là một khía cạnh quan trọng của việc sống sót khi khởi nghiệp. Sử dụng tài chính để giúp vạch ra một lộ trình và kế hoạch cho các sự kiện trong tương lai có thể chuyển thành một khởi nghiệp và đầu tư thành công.
        Đi thuyền là một phép ẩn dụ tốt cho tư duy tài chính. Gió có thể không kiểm soát được, nhưng bạn có thể quyết định hướng và sau đó điều chỉnh cánh buồm của thuyền cho phù hợp. Bằng cách giải quyết qua lại với gió, bạn luôn linh hoạt và sẵn sàng tận dụng từng tình huống mới trong khi vẫn duy trì khóa học để đạt được mục tiêu của mình. Nhiều quyết định tài chính mà các doanh nhân phải thực hiện có tác động trực tiếp đến định hướng khởi nghiệp của họ và chắc chắn là thành công của nó.
        Hầu hết các công ty khởi nghiệp thiếu nguồn lực đầy đủ, vì vậy việc xem xét các quyết định của bạn từ góc độ tài chính và sử dụng các công cụ tài chính phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Tìm cách tiếp cận tài chính phù hợp ở từng giai đoạn khởi nghiệp ở giai đoạn đầu là rất quan trọng đối với các doanh nhân. Tài chính khởi nghiệp cơ bản giúp cung cấp các nguồn lực và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các chủ đề quan trọng của dòng tiền, kế hoạch tài chính, và chiến lược.
 
 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419