0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Nên Mở Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện Hay Địa Điểm Kinh Doanh

Nên Mở Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện Hay Địa Điểm Kinh Doanh

 

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Về hoạt động kinh doanh, chi nhánh được thực hiện các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải bất cứ ngành, nghề nào được đăng ký bởi doanh nghiệp, chi nhánh cũng được phép hoạt động. Việc chi nhánh được thực hiện toàn bộ hay chỉ một phần chức năng là tùy theo sự ủy quyền của doanh nghiệp.

  • Chi nhánh của một doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động trong đơn vị phạm vi ranh giới quốc gia(có thể là ranh giới của huyện, tỉnh, hay của một xã trong lãnh thổ quốc gia).

Từ những đặc điểm trên, chi nhánh phù hợp với việc mở rộng phạm vi kinh doanh. Ngoài ra chi nhánh là bao gồm cả chức năng của văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (thực hiện cả chức năng kinh doanh và đại diện theo ủy quyền)

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung của văn phòng đại diện phải phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

  • Văn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, tổ chức. – Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không được phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp mẹ nhưng không được thực hiện hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp;

  • Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Riêng về việc ký kết hợp đồng của văn phòng đại diện thì phải theo ủy quyền của doanh nghiệp và đóng dấu doanh nghiệp đó, văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng. Doanh nghiệp chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện. Việc hạch toán của VPĐD là phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện phù hợp với những công ty chỉ có nhu cầu thành lập một địa chỉ hợp pháp cho một người đại diện để tiện giao dịch tại các địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của công ty. Mọi hoạt động như kê khai thuế,phát hành hoá đơn tôi vẫn kê khai và báo cáo ở nơi công ty đăng ký kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

  • Là nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh những ngành, nghề công ty mẹ, địa điểm kinh doanh chỉ được mở trong cùng tỉnh, thành phố nới công ty mẹ đặt trụ sở;

  • Địa điểm kinh doanh không có con dấu riêng và phải kê khai thuế phụ thuộc công ty mẹ.

Địa điểm kinh doanh phù hợp với các công ty muốn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trong cùng tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Hơn nữa địa điểm kinh doanh không phải kê khai thuế, mà do công ty mẹ kê khai; địa điểm kinh doanh chỉ phải nộp lệ phí môn bài hàng năm. Tuy nhiên, lại bất tiện vì không mở được địa điểm khác tỉnh, thành phố nơi công ty mẹ đặt trụ sở chính.

Như vậy, tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động của công ty và các đặc điểm của địa điểm đặt đơn vị phụ thuộc mà doanh nghiệp lựa chọn loại hình chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh.
 


 

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419