0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Những đặc điểm cơ bản của công ty TNHH 1 thành viên

Những đặc điểm cơ bản của công ty TNHH 1 thành viên

Định nghĩa công ty TNHH 1 thành viên là công ty gì 

Công ty TNHH 1 thành viên có thể được định nghĩa như sau:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhận hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty sẽ do chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty."

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên có những đặc điểm thế nào ?

Về thành viên:

Chỉ có một cá nhân hay một tổ chức là chủ sở hữu của công ty. Do đó, mọi hoạt động của công ty sẽ do người này điều hành, quản lý, điều phối trực tiếp.

Chủ sở hữu của công ty phải đáp ứng đủ điều kiện các đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp, quy định tại điều 17 Luật doanh nhiệp 2020.

Về vốn điều lệ 

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đăng ký là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản khi đăng ký thành lập. Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty trong trường hợp không góp đủ.

Về trách nhiệm của chủ sở hữu với tài sản

Các khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty sẽ là trách nhiệm của chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty không cần chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình.

Công ty TNHH 1 thành viên

Về khả năng huy động vốn

Công ty không có khả năng phát hành cổ phần. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng. Chủ sở hữu công ty có thể tự góp thêm vốn vào, hoặc phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Về tư cách pháp lý

Công ty là một tổ chức pháp nhân và sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quyền mua cổ phần hay góp vốn các doanh nghiệp khác

Chủ sở hữu công ty có quyền mua cổ phần hoặc góp vốn các doanh nghiệp khác. 

Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên

Trường hợp một cá nhân làm chủ sở hữu

Chủ sở hữu công ty là người đại diện hợp pháp. Họ có những quyền hạn:

- Đưa ra các quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác.

- Đưa quyết định quản trị nội bộ hay đầu tư, kinh doanh.

- Quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi hoàn thành các nhiệm vụ tài chính.

- Quyền đề nghị phá sản, giải thế hay tái cơ cấu công ty.

- Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản sau khi giải thể công ty

Và một số quyền khác được đề ra trong bộ Luật doanh nghiệp.

Trường hợp một tổ chức là chủ sở hữu của công ty

Cơ bản cơ cấu công ty được chia theo 2 dạng mô hình chính

1: Chủ tịch – Giám đốc/Tổng giám đốc – Kiểm soát viên.

2: Hội đồng thành viên – Giám đốc/Tổng giám đốc/Kiểm soát viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty sẽ là người đại diện trong trường hợp điều lệ công ty không quy định cơ cấu.

Ưu - nhược của công ty TNHH 1 thành viên bạn nên biết

Công ty TNHH 1 thành viên

Trước khi chọn loại hình doanh nghiệp này để phát triển, ngoài các đặc điểm về luật pháp, bạn cũng cần lưu ý đến ưu và nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên.

Về ưu điểm

Chủ sở hữu có quyền quyết định mọi việc trong công ty mà không cần thông qua các bộ phận khác.

Chủ sở hữu chỉ cần chịu trách nhiệm tài chính trong phạm vi số vốn điều lệ.

Mô hình dễ quản lý, đơn giản và gọn nhẹ.

Về nhược điểm 

Hạn chế về khả năng huy động vốn. Do đó, công ty chỉ có thể chọn cách tự góp vốn hoặc tiếp nhận phần vốn của người khác để huy động vốn.

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác là cách duy nhất để chủ sở hữu rút vốn. Phải tiến hành chuyển sang loại hình kinh doanh khác trong trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn hoặc tiếp nhận vốn của thành viên mới.

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419