0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán Bảng cân đối kế toán là gì và có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Bảng cân đối kế toán là gì và có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Bảng cân đối kế toán là loại báo cáo tài chính mà chủ doanh nghiệp cần phải hiểu rõ. Đọc và phân tích bảng cân đối kế toán giúp cho nhà đầu tư nắm được tình hình tài chính hiện tại và khả năng, rủi ro cho những dự án tương lai. Vậy bảng cân đối kế toán là gì mà lại được nhiều nhà quản trị sử dụng? Vai trò của nó đối với tài chính doanh nghiệp như thế nào? Cùng Viện Kế Toán tìm hiểu những thắc mắc trên về bảng cân đối kế toán qua bài viết dưới đây. 

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) là một trong những báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tóm tắt ngắn gọn về toàn bộ tình hình kinh doanh gồm giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn để hình thành các tài sản này. Nội dung của bảng cân đối kế toán được phân loại, sắp xếp theo từng loại, mục và chỉ tiêu. Phù hợp với yêu cầu quản lý từng chủ đầu tư. Cho nên, bảng cân đối kế toán được xem như một bức tranh toàn cảnh về nguồn lực tài chính doanh nghiệp tại một mốc thời điểm nhất định như cuối tháng, cuối quý, hoặc cuối năm. 

Alt: Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng

 

Bảng cân đối kế toán có quan trọng trong doanh nghiệp hiện nay?

Đối với doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán vô cùng quan trọng trong công tác quản lý. Thông qua số liệu, cho biết tình hình tài sản, nguồn hình thành. Căn cứ vào đó giúp chủ doanh nghiệp đưa ra nhận xét, đánh giá về tình hình hiện tại dựa trên các chỉ tiêu kinh tế. Đây là nền tảng đến đưa ra các quyết định kinh doanh, đầu tư trong tương lai. Ngoài ra, còn giúp chủ đầu tư theo dõi, chấp hành các chế độ kinh tế, tài chính cho doanh nghiệp. Hơn nữa, một doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán minh bạch. Giúp tăng độ uy tín cho cổ đông, đối tác trong việc hợp tác kinh doanh.

Cách làm bảng cân đối kế toán cơ bản

Bảng cân đối kế toán dựa theo quy tắc cân đối của kế toán là Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn. Cho nên bảng cân đối sẽ được chia là 2 phần bao gồm: Phần tài sản và Phần nguồn vốn theo nguyên tắc.

Thiết kế nội dung và kết cấu của bảng

Nội dung của bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị tài sản của một đơn vị. Tuy vậy, giá trị tài sản này được tham chiếu tại thời điểm nhất định. Ví dụ cuối quý thì các chỉ tiêu cho biết tại thời điểm này đơn vị có những tài sản nào và giá trị bao nhiêu. Do đó, kết cấu của bảng dựa trên tính cân đối vốn có của đối tượng kế toán. Các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán đều được chia theo hai góc độ: Kết cấu vốn kinh doanh (Tài sản) và Nguồn hình thành vốn kinh doanh (Nguồn vốn). Phương trình kế toán như sau:

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

 

Alt: Cách phân loại và kết cấu bảng cân đối kế toán

  • Phần I: Tài sản. Phần này phản ánh tài sản theo kết cấu vốn kinh doanh, gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

  • Phần II: Nguồn vốn. Phần này phản ánh tài sản theo nguồn hình thành vốn kinh doanh, gồm nguồn vốn nợ (nợ ngắn hạn và dài hạn) và nguồn vốn chủ sở hữu.

Thu thập dữ liệu quan trọng

Cơ sở dữ liệu để lập bảng cân đối kế toán gồm: 

  • Dữ liệu trên sổ kế toán tổng hợp.

  • Dữ liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết.

  • Dữ liệu trên bảng cân đối số phát sinh.

  • Dữ liệu cuối năm trên Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

Lập bảng gồm 2 cột: Tài sản và nguồn vốn

Về hình thức thể hiện, lập bảng gồm 2 phần cột: Phần I, Phần II. Trình bày các chỉ tiêu thuộc phần I được song song với các chỉ tiêu thuộc phần II. Mỗi phần đều phải đáp ứng yêu cầu như: Chính xác, trung thực, dễ hiểu và có khả năng so sánh. Bảng cân đối kế toán ở bất kỳ thời điểm nào, dù các giá trị từng chỉ tiêu hay tổng giá trị tài sản, vốn thay đổi. Nhưng tính cân đối của bảng sẽ không bao giờ mất đi. 

 

Alt: Ví dụ minh họa về bảng cân đối kế toán

Tổng kết

Thông thường, nhà đầu tư thường xem nhẹ số liệu tài chính hiện tại. Chỉ lo tập trung vào phát triển dự án tương lai. Việc nắm rõ bảng cân đối kế toán là gì và xem xét các mối quan hệ trong đó. Nhà quản trị có thể đánh giá tình hình tài chính thực tế. Từ đó thực hiện điều chỉnh có lợi nhất cho kinh doanh trong tương lai. Viện Kế Toán hy vọng bài viết trên làm rõ các thắc mắc xoay quanh về bảng cân đối kế toán. Nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán. Quý khách có thể tham khảo tại: https://vienketoan.vn/dich-vu-go-roi-so-sach-ke-toan.html
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419