0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán Tổng quan về Bảo hiểm xã hội và các chế độ BHXH tại Việt Nam

Tổng quan về Bảo hiểm xã hội và các chế độ BHXH tại Việt Nam

 

Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là gì? 

Bảo hiểm xã hội được xem như một sự bảo đảm bù đắp hoặc thay thế một phần thu nhập của người lao động khi họ bị mất thu nhập hay nhẹ hơn là giảm thu nhập do ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, về hưu hoặc chết, bệnh nghề nghiệp trên lý thuyết là đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội có 2 loại là bắt buộc và tự nguyện. 

 • BHXH bắt buộc do Nhà nước tổ chức với hình thức bắt buộc người sử dụng lao động và người lao động tham gia. 

 • BHXH tự nguyện cũng do Nhà nước tổ chức, là hình thức người tham gia được lựa chọn cách đóng, mức đóng phù hợp với mỗi cá nhân. 

Tham gia bảo hiểm xã hội có được lợi ích gì?

Trên thực tế, nhiều người lao động băn khoăn và không muốn tham gia BHXH vì cho rằng mức đóng bảo hiểm xã hội khá cao. Tuy nhiên, người lao động lại không nắm rõ được lợi ích mà BHXH mang lại cho người lao động. Vậy thực chất khi đóng bảo hiểm xã hội để làm gì?

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, NLĐ sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

 • Được tham gia và hưởng các chế độ theo Luật BHXH.

 • Được cấp và quản lý sổ BHXH và nhận lại sổ khi không còn làm việc.

 • Nhận lương hưu và trợ cấp đầy đủ, kịp thời theo các hình thức sau: nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền; nhận thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng; nhận thông qua công ty, tổ chức nơi làm việc hay người sử dụng lao động.

 • Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp: đang hưởng lương hưu, nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, nhận con nuôi, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay trợ cấp ốm đau.

 • Chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được thanh toán chi phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng BHXH.

 • Ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cho người khác.

 • Được cung cấp thông tin về đóng BHXH theo định kỳ; yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng và quyền được hưởng các chế độ của BHXH.

 • Người tham gia được khiếu nại, tố cáo và khởi kiện BHXH theo quy định pháp luật.

Lợi ích khi sử dụng bảo hiểm xã hội

Các chế độ bảo hiểm xã hội 

Sau đây là những chế độ BHXH ở Việt Nam hiện nay: 

 • Chế độ bảo hiểm ốm đau;

 • Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

 • Chế độ bảo hiểm thai sản;

 • Chế độ bảo hiểm thất nghiệp;

 • Chế độ hưu trí;

 • Chế độ bảo hiểm y tế

 • Chế độ tử tuất.

Bảng tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419