0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Các trường hợp giảm vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp khác nhau luôn có lượt quan tâm khá lớn. Và cùng với đó là những câu hỏi và thắc mắc đến việc tại sao lại giảm vốn điều lệ. Cũng như việc tìm hiểu kỹ càng về các trường hợp được giảm là cực kỳ cần thiết. Sau đây, Vienketoan.vn sẽ chia sẻ rõ hơn về nội dung liên quan này nhé!

Giảm vốn điều lệ

Tìm hiểu về vốn điều lệ

Vốn điều lệ chính là tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp. Tổng tài sản này do các thành viên trong công ty, chủ sở hữu đã cam kết góp vào thành lập công ty hợp danh. Có tổng mệnh giá cổ phần bán hoặc đăng ký mua trong lúc thành lập công ty cổ phần. Ngoài ra, theo luật Doanh nghiệp, các tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam. Hay ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng công nghệ, sở hữu trí tuệ,.. Gồm những loại tài sản khác có thể định giá bằng đồng Việt Nam.

Các trường hợp giảm vốn điều lệ

Trường hợp giảm đối với công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông

-Dựa trên quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 111 của Luật Doanh nghiệp năm 2014: 

+Doanh nghiệp, tổ chức có thể thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp doanh nghiệp hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông. Số vốn đó được tính theo tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty.

 +Đối với trường hợp công ty đã hoạt động trong vòng hơn hai năm tính từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo đủ các khoản nợ, nghĩa vụ nộp thuế và các loại tài sản khác. Trong khi hoàn trả các khoản nợ đó cho cổ đông.

+Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định về loại tài sản sử dụng. Dùng để hoàn tất khoản nợ vốn góp cho cổ đông.

Các trường hợp giảm vốn điều lệ

Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty mua lại cổ phần đã phát hành

Theo yêu cầu cổ đông

-Căn cứ trên Điều 129 Luật Doanh nghiệp đã quy định mà xét duyệt trường hợp giảm vốn.

-Để giảm vốn  trường hợp công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu cổ đông. Chỉ áp dụng với các cổ đông tiến hành biểu quyết phản đối nghị quyết. Với nội dung về việc tổ chức lại doanh nghiệp hay thay đổi quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty. 

+Cùng với đó, cổ đông phải có yêu cầu hồ sơ bằng văn bản. Trong đó, ghi rõ tên, địa chỉ cổ đông, số lượng cổ phần hiện tại từng loại. Và các giá sự định bán cụ thể, nêu lý do yêu cầu công ty mua lại. Đồng thời, có yêu cầu phải được gửi đến công ty trong vòng 10 ngày. Tính từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết đã ban hành.

Theo quyết định công ty

+Công ty quyết định mua lại không vượt quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán. Bao gồm cả một phần hay toàn bộ cổ phần có sự ưu đãi cổ tức đã bán.

+Công ty chỉ tham gia có quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông. Cổ phần đó phải phù hợp với quy định tại Điều 129,130 của Luật Doanh nghiệp. 

+Công ty có quyền mua lại cổ phần của từng cổ đông. Cổ phần đó phải tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ có trong công ty. Với quyết định mua lại cổ phần, phải thông báo đến tất cả cổ đông biết đến trong vòng 30 ngày. Tính từ ngày quyết định đó được thông qua. 

+Công ty cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ. Các thủ tục giấy tờ đó phải bắt buộc tương thích với tổng giá trị mệnh giá cổ phần công ty. Và có thời hạn trong 10 ngày từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần.

Trường hợp giảm vốn điều lệ cổ đông không thanh toán đúng hạn quy định

+Đối với trường hợp quá thời hạn, doanh nghiệp phải góp đủ vốn điều lệ theo Điều luật Doanh nghiệp đề ra. Bù đắp vào khoản còn nợ mà các thành viên chưa góp  vào hay chưa góp đủ vốn điều theo cam kết. Khi này, doanh nghiệp cần đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với giá trị số vốn thực. Và có thời hạn đóng trong vòng 60 ngày đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Còn đối với công ty TNHH một thành viên hay cổ phần sẽ có thời hạn là 30 ngày. Tính từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

+Đối với trường hợp còn lại là quá thời gian đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ. Vì các thành viên chưa góp hay góp chưa đủ vốn theo cam kết. Số vốn mà công ty đã đăng ký trước đó. Do đó, công ty cần phải thực hiện đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp. Tuy nhiên, với trường hợp này, nếu quy phạm về thời gian đăng ký thay đổi nội dung. Doanh nghiệp, tổ chức đó sẽ bị xử phạt theo Điều 25 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP. Theo ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về tình trạng này.

Kết luận

Trên đây, Vienketoan.vn đã cung cấp những thông tin cơ bản và cụ thể về trường hợp giảm vốn điều lệ. Từ đó, doanh nghiệp sẽ nắm rõ hơn về hình thức, điều kiện được giảm loại vốn này. Nếu bạn còn thắc mắc về các vấn đề về thuế doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay đến với chúng mình, tại đây luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư vấn thuế cho bạn.Tính từ ngày đăng ký doanh nghiệp.


 

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419