0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán SỔ SÁCH KẾ TOÁN LÀ GÌ? GỒM NHỮNG LOẠI SỔ NÀO?

SỔ SÁCH KẾ TOÁN LÀ GÌ? GỒM NHỮNG LOẠI SỔ NÀO?

Các thông tin cần thiết về sổ sách kế toán:

 

Sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán là loại sổ ghi nhận tất cả các chứng từ phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Đây là cơ sở để tổng hợp làm báo cáo, tài liệu phục vụ cho công tác tra cứu sau này. 

Nói các khác, nó dùng để ghi chép, lưu giữ toàn bộ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Theo nội dung kinh tế, trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp đó. Đồng thời, mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ sách kế toán trong một kỳ. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được phép tự xây dựng biểu mẫu sổ sách kế toán cho riêng mình. Nhưng phải đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu thông tin.

Sổ sách kế toán bao gồm loại nào?

Các loại sổ sách kế toán

Sổ kế toán mang tính tổng hợp:

- Sổ nhật ký chung là loại ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế trong một kỳ kế toán. Nó được dựa theo căn cứ chứng từ kế toán. Nội dung được ghi chép vào sổ này phải đầy đủ các thông tin dưới đây:

  • Ngày, tháng ghi vào sổ;

  • Số hiệu, cũng như ngày - tháng của loại chứng từ kế toán;

  • Nội dung tóm tắt về nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh;

  • Khoản tiền phát sinh từ nghiệp vụ kinh tế, tài chính đó.

- Sổ cái là sổ dùng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của từng tài khoản kế toán. Nó được ghi nhận trong sổ nhật ký chung của doanh nghiệp. Với mục đích theo dõi sự biến động tăng hay giảm của các yếu tố. Bao gồm: doanh thu, nguồn vốn, tài sản, cũng như chi phí về mặt giá trị. Nội dung được ghi trong sổ cái phải đầy đủ thông tin sau:

  • Ghi thông tin ngày, tháng vào sổ;

  • Số hiệu, và ngày - tháng của các loại chứng từ kế toán;

  • Nội dung được tóm tắt về nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

  • Số tiền phát sinh từ nghiệp vụ đó ghi vào phần bên nợ hay bên có của tài khoản.

Sổ kế toán mang tính chi tiết:

Sổ sách kế toán chi tiết là loại sổ ghi chép cụ thể các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của những tài khoản kế toán. Nó cần được theo dõi kỹ càng trong quá trình hoạt động, quản lý doanh nghiệp. Số liệu ghi trong sổ này nhằm mục đích phục vụ quản lý từng loại. Bao gồm nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí chưa được ghi  trong sổ nhật ký chung, sổ cái.

Về số lượng, kết cấu không có quy định phải tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Tùy vào hệ thống tài khoản kế toán đang áp dụng, yêu cầu quản lý mà thực hiện mở sổ này. Để hiểu rõ hơn, ta có thể ví dụ như sau:

- Sổ chi tiết về các khoản tiền mặt;

- Số chi tiết về tiền đã gửi vào ngân hàng Việt Nam;

- Sổ chi tiết về nguồn vốn kinh doanh;

- Số chi tiết về vấn đề thanh toán cho khách hàng;

- Số chi tiết về các khoản chi phí sản xuất;

- Số chi tiết về doanh thu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;

- Sổ chi tiết về thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải đóng;

- Sổ chi tiết về các khoản lương, thưởng;

- Sổ chi tiết cho quỹ Bảo hiểm xã hội;

- Ngoài ra, còn có các loại sổ chi tiết khác.

Hướng dẫn sơ lược quy trình ghi sổ sách kế toán theo đúng trình tự:

Hướng dẫn sơ lược quy trình ghi sổ sách kế toán

Quy trình 1: Mở sổ kế toán được thực hiện vào đầu kỳ kế toán năm. Với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thì mở sổ từ ngày được thành lập.

Quy trình 2: Ghi sổ. Mọi số liệu được đưa vào sổ phải dựa trên các chứng từ kế toán đã đảm bảo tính pháp lý.

Quy trình 3: Tiến hành khóa sổ kế toán được thực hiện trước khi lập báo cáo tài chính.

Quy trình 4: Sửa chữa các thông tin trong sổ kế toán.

Lời kết:

Tóm lại, sổ sách kế toán là một trong những công cụ quan trọng của doanh nghiệp. Để đảm bảo quá trình ghi sổ sách kế toán chính xác, đòi hỏi kế toán viên phải tỉ mỉ. Có như thế, doanh nghiệp mới phát triển lâu dài và bền vững. Vì thế, bạn còn ngần ngại gì không truy cập ngay vienketoan để tham khảo thêm nhiều thông tin.
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419