0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Văn bản pháp luật Dự kiến giảm thuế GTGT về 8% từ 01/07/2023 đối với toàn bộ hàng hoá đang chịu thuế GTGT 10%?

Dự kiến giảm thuế GTGT về 8% từ 01/07/2023 đối với toàn bộ hàng hoá đang chịu thuế GTGT 10%?

Dự kiến giảm thuế GTGT về 8% từ 01/07/2023 đối với toàn bộ hàng hoá đang chịu thuế GTGT 10%?

Ngày 7/4/2023, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế có Công văn 67/CST-GTGT năm 2023 đề xuất giảm thuế suất thuế GTGT về 8% áp dụng từ ngày 01/07/2023, cụ thể như sau:
Ngày 06/4/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn 2317/VPCP- KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023 như sau: Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất phương án miễn, giảm thuế, phi, lệ phí áp dụng cho năm 2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2023.
Đồng thời, tại Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023 giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện:
- Trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15/4/2023 để xem xét, thực hiện các giải pháp về miễn, giảm, giãn, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất áp dụng cho năm 2023 (trong đó nghiên cứu, đề xuất cả việc giảm thuế GTGT)
- Khẩn trương xử lý giải quyết vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp;
- Trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục chính sách giảm thuế GTGT, sớm sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để đưa chỉnh sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực tiễn.
Công văn 67/CST-GTGT năm 2023, Vụ chính sách thuế nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế, nếu trường hợp giảm 2% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) theo các phương án:
- Phương án 1: Giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).
- Phương án 2: Giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Về thời gian thực hiện của 02 phương án: Kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023 (dự kiến từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

Ai là người nộp thuế giá trị gia tăng?

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP về người nộp thuế giá trị gia tăng như sau:
- Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng.
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP.
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419