0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm toán báo cáo tài chính là công việc rất quan trọng trong doanh nghiệp. Kế toán cần phải nắm kỹ và có kỹ năng chuyên môn vững. Nhằm đảm bảo được tiến độ hoàn thành và lên kế hoạch cụ thể. Giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý và không thất thoát tiền bạc. Hãy cùng Vienketoan.vn chia sẻ kỹ hơn về nội dung này nhé!

Kiểm toán báo cáo tài chính

Tìm hiểu chung kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là giai đoạn sau khi kế toán lập báo cáo tài chính. Tại đay, các kiểm toán viên thực hiện thu thập thông tin và đánh giá bằng chứng kiểm toán. Bao gồm các giấy tờ, chứng từ liên quan đến các cuộc giao dịch trong và ngoài công ty. Với mục đích là đánh giá chính xác bài báo cáo tài chính đó. Xem xét độ tin cậy và giá trị thực của giấy tờ đã hoàn toàn trùng với nhau không.

Đối tượng trong kiểm toán

Gồm có bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo. Những loại sổ sách, báo cáo này sẽ phản ánh thực về tài chính doanh nghiệp vừa qua. Qua đó, kiểm tra được những thông tin cần thiết để phân tích và đánh giá một đơn vị.​ Trong đó, chứa tất cả thông tin phi tài chính và thông tin tài chính. Và cả thông tin không định lượng và thông tin định lượng.

Mục đích kiểm toán báo cáo tình hình tài chính

+Tính xác thực cao: Thông tin trong báo cáo tài chính phản ánh được tình trạng thực tế doanh nghiệp. Đồng thời cho thấy nguồn vốn tài sản có đang đảm bảo sự tồn tại của vốn, tài sản đó không. 

+Tính đầy đủ và rõ ràng: Trong giai đoạn kiểm kê, các thông tin trên báo cáo có ý nghĩa chính xác. Số liệu, thông tin không bị bỏ sót phần nào và dễ hiểu.

+Tính xác thực về giá cả: Liên quan các giá thành sản phẩm, giá tài sản hiện có,.. Đều tính theo phương pháp kế toán. Đây chính là giá thực tế mà doanh nghiệp đó phải chi trả cho hoạt động kinh doanh.

+Tính logic trong trình bày và phân loại: Các việc phân loại tài sản, vốn vay, các loại thuế,.. Hay quá trình hoạt động kinh doanh qua hệ thống tài khoản phải thực hiện đúng quy định cụ thể.

+Tính trách nhiệm và nghĩa vụ đơn vị: Thông tin trên bảng kê khai tài chính phải thuộc quyền sở hữu lâu dài của đơn vị. Công nợ và vốn phải thể hiện đúng nghĩa vụ tương đương mà doanh nghiệp có.

Nội dung kiểm toán tài chính

Nội dung kiểm toán tài chính

Phương pháp kiểm toán theo trực tiếp

Đây là phương pháp tiếp cận tài chính theo hình thức các nhóm chỉ tiêu. Hay dễ hiểu hơn là dưới hình thức hàng tồn, tiền bạc, tài sản cố định,.. Với phương pháp này, kế toán dễ dàng xác định số liệu, thông tin cụ thể. Vì là những đối tượng trực tiếp kiểm toán và các phần nội dung kiểm toán giống nhau. Tuy nhiên, phương pháp kiểm toán theo trực tiếp lại không mang lại hiệu quả cao. Bởi, các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính không có sự độc lập với nhau.

Phương pháp kiểm toán theo chu kỳ

+Chu kỳ nhập hàng hoá và thanh toán

+Chu kỳ xuất hàng hoá và thanh toán

+Chu ký nhân sự và tiền lương, thưởng

+Chu kỳ hàng tồn và chi phí 

+Chu kỳ huy động vốn và hoàn trả lại

+Chu kỳ dòng tiền luân chuyển hoạt động kinh doanh

Qua đó, ta thấy giữa hai phương pháp trực tiếp và chu kỳ đều có mặt ưu và mặt nhược. Chung quy chúng lại đều cần đánh giá và nhận xét tổng qua từ kiểm toán viên. Ngoài ra, với phương pháp chu kỳ ta sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí nhiều hơn. Do các nghiệp vụ ảnh hưởng và kế nối số dư ở mỗi chu kỳ. Và tại mỗi chu kỳ lại có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ.

Kết luận

Qua đây, ta hiểu thêm về nội dung cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính. Là một công việc có nhiều thủ tục và độ chính xác cao. Bên cạnh đó, cũng có nhiều áp lực đè lên vai kiểm toán viên rất nhiều. Vì số lượng và nhịp độ làm việc thường xuyên liên tục. Và nếu như doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn về thuế, kế toán doanh nghiệp. Hãy liên hệ đến Vienketoan.vn để có đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình và mau chóng nhất nhé! 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419