0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Văn bản pháp luật Thủ tục cấp lại sổ BHXH năm 2023 mới nhất

Thủ tục cấp lại sổ BHXH năm 2023 mới nhất

Tôi làm mất sổ BHXH thì thủ tục cấp lại sổ BHXH như thế nào? Đây là câu hỏi Viện kế toán được nhận nhiều nhất khi thực hiện làm BHXH cho khách hàng. Hãy cùng Viện kế toán tìm hiểu vấn đề này ngay trong bài viết này nhé

Thủ tục cấp lại sổ BHXH năm 2023 mới nhất do bị mất, hỏng

1.1. Thủ tục cấp lại sổ BHXH do bị mất, hỏng (nộp qua tổ chức)

* Thành phần hồ sơ:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

* Các bước cấp lại sổ BHXH do bị mất, hỏng (nộp qua tổ chức):

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH theo một trong các hình thức sau:

+ Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

+ Qua Bưu chính

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý (hoặc nơi cư trú) hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

- Bước 2. Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

* Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người tham gia có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người tham gia biết.

1.2. Thủ tục cấp lại sổ BHXH do bị mất, hỏng (do cá nhân thực hiện)

* Thành phần hồ sơ:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

* Các bước cấp lại sổ BHXH do bị mất, hỏng (do cá nhân thực hiện):

- Bước 1. Nộp hồ sơ

NLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH theo một trong các hình thức sau:

+ Qua giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua bưu chính;

+ Qua Bưu chính

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý (hoặc nơi cư trú) hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

- Bước 2. Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

* Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người tham gia có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người tham gia biết.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH năm 2023 mới nhất do thay đổi thông tin

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Do thay đổi nơi làm việc (cơ quan BHXH điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu và cấp lại tờ rời sổ BHXH khi chốt sổ hoặc cấp hàng năm theo quy định)

- Do điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH.

2.1. Thủ tục cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin (nộp qua tổ chức)

* Thành phần hồ sơ:

- Người tham gia:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

+ Trường hợp thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc

+ Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/ thẻ căn cước/ hộ chiếu; Trường hợp là Đảng viên nộp Lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp Đảng.

- Đơn vị: Đối với trường hợp người tham gia nộp hồ sơ qua đơn vị:

+ Xác nhận Tờ khai (TK1-TS) khi người tham gia điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ BHXH ghi nội dung: xác nhận thông tin điều chỉnh của người tham gia là đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận; Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

* Các bước cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin (nộp qua tổ chức)

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH theo một trong các hình thức sau:

+ Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

+ Qua Bưu chính

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý (hoặc nơi cư trú) hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

- Bước 2. Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

* Thời hạn giải quyết:

- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người tham gia có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người tham gia biết.

- Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.2. Thủ tục cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin (do cá nhân thực hiện)

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

- Trường hợp thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc

- Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/ thẻ căn cước/ hộ chiếu; Trường hợp là đảng viên thì cung cấp thêm lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

- Sổ BHXH.

* Các bước cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin (do cá nhân thực hiện):

- Bước 1. Nộp hồ sơ

NLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH theo một trong các hình thức sau:

+ Qua giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua bưu chính

+ Qua Bưu chính

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý (hoặc nơi cư trú) hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

- Bước 2. Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

* Thời hạn giải quyết:

- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người tham gia có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người tham gia biết.

- Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Kết,

Trên đây là những thủ tục cấp lại sổ BHXH năm 2023 mới nhất. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp ích cho quý độc giả của Viện kế toán.

Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp vấn đề về kế toán - tài chính, chần chờ gì nữa nhanh tay liên hệ ngay qua hottline 0916.636.419 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ của Viện kế toán luôn đáp ứng tối đa nhu cầu của quý doanh nghiệp. Mọi vấn đề về kế toán - thuế của doanh nghiệp được giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm nhất.

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419