0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Chiến Lược Kinh Doanh Chi tiết về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Chi tiết về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp cần đến dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh khi nào ?

Khi công ty xác định sẽ thay đổi một nội dung nào đó trong giấy phép kinh doanh. Nhưng vì nội dung trong giấy phép kinh doanh khá nhiều, công ty cần xác định rõ. Bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất cũng như những thủ tục, lệ phí mà công ty cần tuân theo.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có 2 lựa chọn khi thay đổi đăng ký kinh doanh, tự thực hiện và sử dụng dịch vụ. Vậy sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh có những lợi ích gì khiến dịch vụ này trở thành sự lựa chọn hàng đầu:

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh 

 • Doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ tận tình bởi Vienketoan đã có kinh nghiệm thay đổi giấy phép cho hơn 1500 doanh nghiệp tại Việt Nam.

 • Phân tích rõ ràng cho doanh nghiệp những thay đổi hiệu quả nhất cho định hướng của doanh nghiệp.

 • Đại diện hoàn toàn cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp chỉ cần gặp dịch vụ 1 lần, mọi việc khác phía dịch vụ sẽ tiếp nhận và xử lý

 • Giúp công ty, doanh nghiệp tiết kiệm công sức và thời gian

 • Quá trình thực hiện nhanh chóng, hoàn thiện hồ sơ kịp thời khi doanh nghiệp cần gấp.

Chi tiết về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi tên công ty

 • Công việc thực hiện: 

Tư vấn pháp luật cho khách hàng về thay đổi tên công ty

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

Khách hàng ký hồ sơ sau khi dịch vụ liên lạc

Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật lên Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư và giao cho khách hàng

Thông báo việc thay đổi mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia

 • Thời gian dịch vụ hoàn thành: 3-5 ngày

 • Chi phí trọn gói: 1.000.000 đồng (đã bao gồm lệ phí bắt buộc của nhà nước)

Thay đổi địa chỉ công ty

 • Công việc thực hiện: 

Tư vấn pháp luật cho khách hàng về thay đổi địa chỉ công ty

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Khách hàng ký hồ sơ sau khi dịch vụ liên lạc

Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật lên Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư và giao cho khách hàng

Nộp thông báo thay đổi địa chỉ công ty lên chi cục thuế (nếu địa chỉ cũ và địa chỉ mới khác quận, huyện)

Thông báo việc thay đổi mẫu dấu của công ty lên cổng thông tin quốc gia

 • Thời gian dịch vụ hoàn thành: 3-5 ngày

 • Chi phí trọn gói: 1.000.000 đồng (đã bao gồm lệ phí bắt buộc của nhà nước)

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi vốn điều lệ

 • Công việc thực hiện: 

Tư vấn pháp luật cho khách hàng về thay đổi vốn điều lệ công ty

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

Khách hàng ký hồ sơ sau khi dịch vụ liên lạc

Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật lên Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư và giao cho khách hàng

Nộp thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty lên chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở kinh doanh

 • Thời gian dịch vụ hoàn thành: 3-5 ngày

 • Chi phí trọn gói: 1.000.000 đồng (đã bao gồm lệ phí bắt buộc của nhà nước)

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (Giám đốc/ Tổng Giám đốc)

 • Công việc thực hiện: 

Tư vấn pháp luật cho khách hàng về thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Khách hàng ký hồ sơ sau khi dịch vụ liên lạc

Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật lên Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư và giao cho khách hàng

Nộp thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty lên chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở

 • Thời gian dịch vụ hoàn thành: 3-5 ngày

 • Chi phí trọn gói: 1.000.000 đồng (đã bao gồm lệ phí bắt buộc của nhà nước)

Thay đổi danh sách cơ cấu thành viên, cổ đông của công ty

 • Công việc thực hiện: 

Tư vấn pháp luật cho khách hàng về thay đổi danh sách thành viên, cổ đông công ty

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi danh sách thành viên, cổ đông công ty

Khách hàng ký hồ sơ sau khi dịch vụ liên lạc

Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật lên Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư và giao cho khách hàng

Nộp thông báo thay đổi danh sách thành viên, cổ đông công ty lên chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở kinh doanh

 • Thời gian dịch vụ hoàn thành: 3-5 ngày

 • Chi phí trọn gói: 1.000.000 đồng (đã bao gồm lệ phí bắt buộc của nhà nước)

Khi sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp cần làm những gì ?

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ cho dịch vụ theo sự hướng dẫn của chuyên viên tư vấn

 • Tuân thủ pháp luật của nhà nước về tên công ty, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ, người đại diện của công ty dưới sự hướng dẫn của chuyên viên tư vấn;

 • Thanh toán chi phí đủ, đúng cho dịch vụ theo thỏa thuận hoặc theo hợp đồng.

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419