0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Nên Thành Lập Doanh Nghiệp Gì?

Nên Thành Lập Doanh Nghiệp Gì?

Đối với những ai đang muốn khởi nghiệp, hay các doanh nghiệp đang muốn mở thêm các công ty trong lĩnh vực khác. Họ chắc hẳn phải lựa chọn cho mình một loại hình doanh nghiệp phù hợp. Tiếp đây chúng tôi sẽ đưa ra các loại hình doanh nghiệp phổ biến khi thành lập doanh nghiệp.
 

Thành lập doanh nghiệp là gì?

 

 
 

Thành lập doanh nghiệp được định nghĩa theo một cách dễ hiểu là một thủ tục pháp lý được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Tất nhiên, chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục đúng theo yêu cầu tuỳ vào loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký.
Doanh nghiệp là một tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh và việc thành lập doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật.

5 loại hình doanh nghiệp phổ biến khi thành lập doanh nghiệp

 

 
 

Việc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp phụ thuộc vào quy mô, ngànnh nghề kinh doanh, thành viên/ cổ đông góp vốn,… Dưới đây sẽ giải thích và nêu ra các ưu nhược điểm của từng loại hình kinh doanh.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp mà thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi người. Ngoài ra, thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.
Ưu điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Số lượng thành viên không nhiều từ 2 thành viên đến 50 thành viên, quản lý điều hành không phức tạp
- Công ty TNHH hai thành viên trở nên có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp
- Các thành viên phải chào bán phần vốn của mình cho các thành viên còn lại trước khi chào bán cho người ngoài, hạn chế xâm nhập của người lạ vào công ty
Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần, do đó, công ty bị hạn chế huy động vốn.

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp được một cá nhân hoặc một tổ chức đứng ra thành lập và là chủ sở hữu pháp lý của công ty đó.
Ưu điểm của công ty TNHH 1 thành viên
- Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một chủ sở hữu, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty
- Công ty TNHH 1 thành viên có giá trị pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp
Nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên
- Công ty TNHH 1 thành viên bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.
- Chủ sở hữu chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho người khách.
- Công ty TNHH 1 thành viên chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác

Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần như nhau, được gọi là cổ phần và được phát hành ra thị trường nhằm huy động vốn tham gia từ các nhà đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.
Ưu điểm của công ty Cổ phần
- Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng (có thể là cá nhân hay tổ chức là cổ đông)
- Công ty Cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn đã góp
- Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu ra thị trường do đó, khả năng huy động vốn cao từ ngành nghề và lĩnh vực khác.
- Chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng
Nhược điểm của công ty Cổ phần
- Số lượng thành viên lớn dẫn đến việc quản lý và điều hành công ty phức tạp, có sự phân tách thành các nhóm cổ đông để tranh giành quyền lợi.
- Công ty Cổ phần chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.
- Theo quy định thì vị trí Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp khác
- Có nguy cơ dễ bị người khác, công ty khác thôn tính 

Công ty Hợp danh

Công ty Hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, gọi là thành viên hợp danh
Ưu điểm của công ty Hợp danh
- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Công ty có ít nhất hai thành viên sở hữu cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người, từ đó, việc điều hành quản lý không phức tạp
- Ngoài thành viên hợp danh, còn có thành viên góp vốn (thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty)
Nhược điểm của công ty Hợp danh
- Công ty hợp danh bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiểu
- Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty

Doanh nghiệp Tư nhân

Doanh nghiệp Tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Ưu điểm của doanh nghiệp Tư nhân
- Doanh ngiệp tư nhân có một chủ sở hữu duy nhất, là một cá nhân
- Doanh nghiệp tư nhân ít chịu sự rằng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình khác
Nhược điểm của doanh nghiệp Tư nhân
- Doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành
- Chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty
- Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Nên chọn loại hình doanh nghiệp gì khi thành lập doanh nghiệp

 


 

Nếu bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm và muốn thành lập doanh nghiệp, thì bạn nên chọn hai loại hình kinh doanh là kinh doanh công ty TNHH và công ty cổ phần. Bởi vì đặc tính giảm thiểu trách nhiệm của các thành viên sở hữu. Vì vậy, hãy thành lập doanh nghiệp theo mô hình công ty TNHH trước, rồi sau đó dẫn đến kế hoạch chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 
Thông qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp mà bạn cần và nên chọn khi thành lập doanh nghiệp. Những ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình công ty sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419