0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Những Điều Cần Lưu Ý Khi Thay Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Thay Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

Thay đổi loại hình doanh nghiệp là một nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp. Thay đổi loại hình doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp. Mặt khác, việc thay đổi loại hình doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp không phải giải thể do không đủ số lượng thành viên tối thiểu. Qua bài viết dưới đây, Viện Kế Toán sẽ giúp quý bạn đọc tìm hiểu về điều kiện, các hình thức, cũng như thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp.
 

Điều kiện thay đổi loại hình doanh nghiệp

 

 

Theo điều 199 Luật Doanh Nghiệp 2014. Các điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm dầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy đinh pháp luật về phí và lệ phí.

Các hình thức thay đổi loại hình doanh nghiệp

 

 
 • Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
 • Thay đổi loại hình từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
 • Thay đổi loại hình từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần.
 • Thay đổi loại hình từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Thay đổi loại hình từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần.
 • Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
 • Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển trực tiếp thành công ty cổ phẩn. Muốn thực hiện việc chuyển đổi này thì phải làm theo quy trình từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH sang công ty cổ phần.
 • Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, do đó việc chuyển đổi này không thể thực hiện được.
 • Công ty có từ dưới 2 thành viên thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty muốn chuyển sang loại hình khác phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện của loại hình đó do pháp luật quy định.

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp

 

 

Trình tự tiến hành

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì khi thay đổi loại hình các Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời Doanh nghiệp thay đổi con dấu Công ty và Mã số thuế của Doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:
 • Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
 • Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
 • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
 • Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực
 • Đối với nhà đầu tư là pháp nhân thì cần có: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì những giấy tờ cá nhân cần phải được Hợp pháp hóa lãnh sự

Kèm theo một số giấy tờ:
Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Hợp đồng chuyển nhượng (kèm theo các giấy tờ chứng minh) hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng, cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần quyền sở hữu công ty cho một hoặc một số cá nhân khác
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp nếu chủ sở hữu huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác

Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh
Trường hợp chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH và ngược lại
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư
Thời gian giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc.

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419