0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán TẠI SAO VIỆC BÁO CÁO LÃI LỖ LẠI CẦN THIẾT ĐẾN DOANH NGHIỆP?

TẠI SAO VIỆC BÁO CÁO LÃI LỖ LẠI CẦN THIẾT ĐẾN DOANH NGHIỆP?

Báo cáo lãi lỗ là bảng trình bày chi tiết doanh thu, chi phí công nhân hoạt động. Giúp nắm bắt rõ về nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận hay thua lỗ. Nhờ vào đó, mà doanh nghiệp có thể dễ dàng đưa ra chiến lược kinh doanh tối ưu. Cũng như, hạn chế được rủi ro tổn thất đến sự phát triển doanh nghiệp. Và hãy cùng Vienketoan.vn tìm hiểu về nội dung báo cáo lãi lỗ.

Báo cáo lãi lỗ

Thế nào là báo cáo lãi lỗ?

Báo cáo lãi lỗ là báo cáo về tình trạng lợi nhuận, doanh thu của một doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Bảng báo cáo là tài nguyên đo lường về chi phí và doanh thu trong một thời gian cụ thể. Hay nói cách đơn giản hơn, đó là báo cáo về doanh nghiệp hiện đang có mức lãi lỗ như thế nào. Từ đó, mà doanh nghiệp đưa ra được cách khắc phục những điểm còn hạn chế. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển điểm mạnh nhiều hơn.

Vai trò báo cáo lãi lỗ trong kinh doanh

Nhiệm vụ báo cáo lãi lỗ trong doanh nghiệp khá quan trọng. Căn cứ vào tình hình thực tại, mà doanh nghiệp đưa ra kế hoạch sản xuất ngắn hạn và dài hạn. Để cải thiện tình hình và chất lượng hoạt động. Doanh nghiệp cũng nắm được nguyên nhân gây ảnh hưởng đến doanh thu gần đây. Từ những số liệu thống kê trong bản báo cáo do các bộ phận sales tổng hợp lại. Nếu doanh nghiệp hợp tác với nhiều công ty, thì dựa trên chỉ số lãi lỗ. Có thể biết được tình trạng của công ty họ có tốt hay không. Những vấn đề và hướng giải quyết của doanh nghiệp đó chưa ổn chỗ nào. Doanh nghiệp sẽ đánh giá và đưa ra quyết định có ký kết hợp tác hay không.

Ý nghĩa, nội dung lập báo cáo

Ý nghĩa trong hoạt động kinh doanh

+Cung cấp thông tin, số liệu để lập các bản báo cáo kinh doanh cụ thể. Dựa trên sổ sách và giấy tờ liên quan.

+Xác định được nguyên nhân làm doanh thu giảm, thu lỗ. Hay lý do giúp doanh thu doanh nghiệp tăng nhanh. Nhờ đó, mà có thể điều hành và xử lý kịp thời, cũng như đẩy mạnh chiến lược công ty. 

+Kế toán nên thường xuyên cập nhật bản báo cáo này để doanh nghiệp dễ dàng có thông tin cần thiết. Căn cứ thông tin trên bản báo cáo, để phân loại các loại thuế đơn giản.

Nội dung cần có trong báo cáo lãi lỗ

-Công thức trong báo cáo lãi lỗ được tính như sau: 

Doanh thu thuần từ bán hàng = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ doanh thu

+Chiết khấu thương mại thị trường

+Giá trị hàng hoá bán bị hoàn trả lại

+Hàng bán bị giảm giá nhiều

+Các thuế gián tiếp thu được tính trong giá bán hàng hoá

-Các số liệu, lượng tài sản sử dụng là khác nhau ở mỗi doanh nghiệp. Do đó, các chỉ tiêu lợi nhuận đều phụ thuộc vào công ty, tổ chức tự quyết định. Dưới đây sẽ là các công thức mà doanh nghiệp cần xác định chỉ tiêu lợi nhuận.

+Các khoản lợi nhuận trước khi vay và khoản thuế = doanh thu thuần bán - giá vốn bán -  chi phí bán - chi phí quản lý hàng

+Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh sản xuất = thuế khoán - lãi vay vốn trả trong kỳ

+Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế x (1- thuế suất thu nhập)

Qua đó, mọi loại hình doanh nghiệp nắm bắt rõ về những công thức trên đây. Chắc chắn việc phân tích và lập bản báo cáo sẽ không còn khó khăn nữa. Thay vì, trước đây gặp nhiều vấn đề cản trở về việc tìm ra nguyên nhân lãi lỗ doanh nghiệp. Giờ đây, doanh nghiệp cần đào tạo, thuê tư vấn dịch vụ kế toán để có sự nắm vững kiến thức. Hạn chế tối đa việc lãng phí thời gian và tiền bạc công ty. 

Kết luận

Tóm lại, báo cáo lãi lỗ là một dạng báo cáo vô cùng cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Nhờ vào bảng báo cáo mà doanh nghiệp quản lý và theo sát được tình hình hoạt động công ty. Đề ra những kế hoạch kinh doanh tốt nhất cho việc tăng doanh thu và giảm rủi ro thua lỗ. Bên cạnh đó, để công việc báo cáo được chính xác và nhẹ nhàng hơn. Việc tìm đến dịch vụ kế toán Vienketoan.vn là một lựa chọn tối ưu hoá doanh nghiệp. Tại đây, chúng mình sẽ cung cấp thông tin với chất lượng khách hàng lên hàng đầu.

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419