0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Những ngành nghề kinh doanh cần giấy phép con

Những ngành nghề kinh doanh cần giấy phép con

Các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh của mình trước hết bằng việc đăng ký ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm, khi đó doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, trong hệ thống ngành nghề kinh doanh được pháp luật quy định có những ngành nghề có điều kiện kinh doanh mà bắt buộc đối với doanh nghiệp phải đáp ứng nếu muốn kinh doanh ngành nghề đó.
 
Để hợp pháp hóa ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép chứng nhận doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện được quy định theo pháp luật để kinh doanh ngành nghề, đó chính là bản chất của giấy phép con.

 
Danh mục các ngành nghề cần có giấy phép con:
 
STT Ngành, nghề Tên giấy phép con Cơ quan cấp
1 Kinh doanh
dịch vụ lữ
hành quốc tế
Giấy phép kinh doanh lữ
hành quốc tế
Sở Du lịch
2 Kinh doanh
khách sạn
Quyết định Công nhận
hạng sao cơ sở lưu trú
du lịch
Sở Văn hóa -
Thể thao
3 Dịch vụ in ấn Giấy phép hoạt động
ngành in
Sở Thông tin
và Truyền
thông
4 Kinh doanh
bất động sản:
cho người
nước ngoài
thuê
Biên bản xác nhận đủ
điều kiện phòng cháy
chữa cháy
Công an
Phòng cháy
chữa cháy
Kinh doanh
bất động sản:
cho người
nước ngoài
thuê
Giấy chứng nhận đủ điều
kiện an ninh trật tự
(sau khi đã có Biên bản
xác nhận đủ điều kiện
phòng cháy chữa cháy)
Công an
Quận
5 Kinh doanh
Dịch vụ
bảo vệ
Giấy chứng nhận đủ điều
kiện an ninh trật tự
Công an
Thành phố
6 Sàn giao dịch
bất động sản
Thông báo hoạt động sàn
giao dịch bất động sản
Sở Xây dựng
 
7 Sản xuất nước
uống đóng
chai
Giấy chứng nhận đủ
điều kiện an toàn
vệ sinh thực phẩm
Sở Y tế
(hoặc Phòng
Y tế Quận)
Sản xuất nước
uống đóng
chai
Giấy chứng nhận công bố
tiêu chuẩn sản phẩm
(sau khi đã có Giấy chứng
nhận đủ điều kiện an toàn
vệ sinh thực phẩm)
Sở Y tế
(hoặc Phòng
Y tế Quận)
8 Sản xuất thực
phẩm
Giấy chứng nhận đủ
điều kiện an toàn
vệ sinh thực phẩm
Sở Y tế
Sản xuất thực
phẩm
Giấy chứng nhận công bố
tiêu chuẩn sản phẩm
Sở Y tế
9 Kinh doanh
nhà hàng,
quán ăn, quán
cà phê
Giấy chứng nhận đủ
điều kiện vệ sinh
an toàn thực phẩm
Sở Y tế
Kinh doanh
nhà hàng
Biên bản kiểm tra phòng
cháy chữa cháy
Công an
Quận
10 Hoạt động
trung tâm
ngoại ngữ
(tin học)
Giấy phép hoạt động
trung tâm ngoại ngữ
(tin học)
Sở Giáo dục
11 Kinh doanh
thuốc thú ý
Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh
Chi cục Thú
y tỉnh
12 Sản xuất
thuốc thú y
Giấy phép sản xuất
thuốc thú y
Cục Thú y
13 Trường
mầm non
Quyết định cho phép
thành lập trường
Sở Giáo dục
14 Sản xuất
mỹ phẩm
Đăng ký Công bố lưu hành
sản phẩm
Sở Y tế
15 Kinh doanh
sản xuất
ngành nghề
ảnh hưởng
đến môi
trường: kinh
doanh phế
liệu, vải vụn,
phế thải
Đăng ký bản cam kết
bảo vệ môi trường;
hoặc Đề án bảo vệ
môi trường.
Ủy ban
Nhân dân
cấp huyện
16 Kinh doanh
phòng khám
đa khoa
Giấy chứng nhận
đủ điều kiện phòng khám
Sở Y tế
Kinh doanh
phòng khám
chuyên khoa:
nha khoa,…
Giấy chứng nhận đủ điều
kiện phòng khám
Sở Y tế
Kinh doanh
phòng khám
vật lý trị liệu,
phòng chuẩn
trị y học
cổ truyền
Giấy chứng nhận đủ điều
kiện phòng khám
Sở Y tế
17 Nhập khẩu
sản phẩm
thực phẩm
Giấy chứng nhận tiêu
chuẩn sản phẩm
Bộ Y tế
18 Nhập khẩu
trang thiết bị
y tế
Giấy phép nhập khẩu
(có giá trị 01 năm)
Bộ Y tế
19 Quảng cáo
thuốc, thực
phẩm chức
năng, mỹ
phẩm
Giấy phép quảng cáo Sở Y tế
20 Dạy nghề Giấy phép dạy nghề
của cơ sở
Sở Lao động
TB&XH
21 Kinh doanh
rượu
Giấy phép bán lẻ rượu Sở Công
thương
Giấy phép bán buôn rượu Bộ Công
thương
Sản xuất rượu Giấy phép sản xuất rượu Bộ Công
thương
Sản xuất
rượu thủ công
nhằm
mục đích
kinh doanh
Giấy phép sản xuất rượu
thủ công nhằm mục đích
kinh doanh
UBND cấp
huyện
22 Sản xuất
phim
Giấy chứng nhận đủ điều
kiện sản xuất phim
Cục Điện ảnh
23 Bán hàng
đa cấp
Giấy đăng ký tổ chức
bán hàng đa cấp
Sở Công
thương
24 Hoạt động
trang thông
tin điện tử
(ICP)
Giấy phép hoạt động
trang thông tin điện tử
ICP
Sở Thông tin
và Truyền
thông
25 Kinh doanh
hóa chất
Giấy phép đủ điều kiện
kinh doanh hóa chất
Sở Công
thương
26 Kinh doanh
vận tải bằng
ô tô
Giấy phép kinh doanh vận
tải bằng xe ô tô
Sở Giao
thông Vận
tải
27 Hoạt động
khuyến mãi
Giấy phép khuyến mãi
theo chương trình
Sở Công
thương
28 Mở Văn phòng
đại diện tại
nước ngoài
Giấy phép mở Văn phòng
đại diện tại nước ngoài
Sở Công
thương
29 Kinh doanh
dịch vụ xuất
khẩu lao động
Giấy phép hoạt động dịch
vụ xuất khẩu lao động
Bộ Lao động
TB&XH

 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419