0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Thành lập chi nhánh công ty tại Sài Gòn

Thành lập chi nhánh công ty tại Sài Gòn

Nhiều Doanh nghiệp đang có nhu cầu mở chi nhánh hay văn phòng đại diện cần hiểu rõ chi nhánh là gì, hoạt động ra sao, có gắn kết như thế nào với công ty mẹ? Viện Kế Toán hướng dẫn một vài kiến thức về chi nhánh của Doanh nghiệp( sau đây gọi là pháp nhân) theo quy định của Pháp luật.
 
Điều 92 luật dân sự 2005 quy định về  Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân

1. Pháp nhân có thể đặt văn phòng đại diện, chi nhánh ở nơi khác với nơi đặt trụ sở của pháp nhân.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của pháp nhân và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó.

3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

4. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

5. Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện.

Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Về hoạt động chi nhánh công ty , chức năng hoạt động và tính pháp nhân của chi nhánh dịch vụ thành lập công ty Viện Kế Toán hướng dẫn như sau ?

Theo quy định tại điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 84. Pháp nhân

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Vượt trội hơn so với các địa bàn khác của Việt Nam,  Các chi nhánh Công ty tại Sài Gòn mọc lên như một nhu cầu mở rộng kinh doanh tất yếu của doanh nghiệp, doanh nghiệp thành lập chi nhánh tại Sài Gòn của mình như một mô hình thu nhỏ của công ty mẹ hoặc một địa điểm kinh doanh gắn liền với hoạt động của công ty mẹ

Dịch vụ thành lập công ty – thành lập chi nhánh tại Sài Gòn của Công ty Cổ phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam sẽ hướng dẫn cho Quý doanh nghiệp chuẩn bị các thông tin cần thiết và thay mặt Quý doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các thủ tục hồ sơ, nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh từ khi doanh nghiệp có nhu cầu đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ cụ thể:

 
 • Tư vấn cho Doanh nghiệp các quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập chi nhánh
 • Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ
 • Viện Kế Toán trực tiếp soạn thảo hồ sơ, các văn bản theo quy định
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và giải trình các vấn đề liên quan
 • Nhận kết quả theo ủy quyền của doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo thành lập chi nhánh theo quy định
 • Làm con dấu cho chi nhánh
Kê khai thuế và các dịch vụ khác của chi nhánh nếu có nhu cầu

5 Lý Do Để Bạn Chọn dịch vụ thành lập công ty của Viện Kế Toán Việt Nam khi có ý định đăng kí kinh doanh, xin giấy phép kinh doanh, thành lập công ty , thành lập chi nhánh tại Sài Gòn
 1. Trụ sở của Viện Kế Toán đóng ngay tại T1/44 –Khu phố Bình Đức – P.Bình Hòa- TX.Thuận An- Bình  Dương
 2. Có hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương, TP HCM là khách hàng chủ chốt của Viện Kế Toán trong nhiều năm qua
 3. Dịch vụ của Viện Kế Toán đa dạng và được cấp phép hoạt động
 4. Đội ngũ nhân sự của Viện Kế Toán chuyên nghiệp trong tác phong và chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật về thành lập chi nhánh, đăng ký kinh doanh và có kinh nghiệm thực tế nhiều năm qua.
 5. Viện Kế Toán cung cấp dịch vụ TẬN NHÀ cho khách hàng.
 
 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419