0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Thành lập công ty bất động sản- những điều cần lưu ý

Thành lập công ty bất động sản- những điều cần lưu ý

Thành lập công ty bất động sản bao gồm cả kinh doanh bất động sản và môi giới bất động sản đang phát triển rầm rộ tại Việt Nam những năm gần đây đặc biệt là những thành phố lớn.

Việc các công ty bất động sản được thành lập với mật độ dày đặc là hệ quả của việc ngành bất động sản những năm gần đây tại các thành phố lớn biến động mạnh mẽ, từ việc tăng lên về số lượng các dự án bất động sản cũng như sự nhảy vọt về giá trị của các bất động sản, các công ty bất động sản ra đời trở thành cầu nối giữ nhu cầu mua và bán của thị trường bất động sản.

- Ngành nghề bất động sản bao gồm môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất... và kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tồn tại ba hình thức:

Một là Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn ể thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Hai là Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản

Ba là Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
 
Việc thành lập công ty bất động sản cũng trở nên không quá phức tạp đối với những người khởi nghiệp, tuy nhiên để quá trình này được diễn ra thuận lợi, cá nhân hay tổ chức có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh về bất động sản cần lưu ý những gạch đầu dòng dưới đây.

Đây là kinh nghiệm rút ra sau nhiều năm làm dịch vụ thành lập công ty bất động sản của đại lý thuế Viện Kế Toán Việt Nam.

1. Lưu ý về điều kiện thành lập công ty kinh doanh bất động sản:

1.1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này; 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản. 

1.2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định. 

2. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ môi giới bất động sản

2.1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2.2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2.3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

3. Điều kiện thành lập công ty hoạt động sàn giao dịch bất động sản

3.1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

3.2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3.3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.
 
2. Lưu ý về thủ tục thành lập công ty bất động sản

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty bất động sản sau khi đã tìm hiểu điều kiện về ngành nghề, tên công ty, địa chỉ...cần nộp 1 bộ hồ sơ thành lập công ty theo quy định tại sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt địa chỉ.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản (mẫu có sẵn)

- Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên), danh sách cổ động (nếu là công ty cổ phần)

- Nếu chủ sở hữu là cá nhân thì phải nộp: Bản sao thẻ căn cước công dân/ giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập của công ty

- Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì phải nộp: Quyết định thành lập công ty/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và bản sao chứng minh nhân dân/ hộ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó

- Trong trường hợp không phải là đại diện theo pháp luật của công ty đi nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền.
 
Dịch vụ thành  lập công ty bất động sản của VIỆN KẾ TOÁN
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nhu cầu và năng lực của người thành lập công ty tại Bình Dương.
 • Tư vấn đặt tên công ty phù hợp với nhãn hiệu, đăng ký tên miền của công ty và tra cứu tránh trùng lặp tên công ty;
 • Tư vấn về đặt trụ sở cho doanh nghiệp, về điều kiện trụ sở liên quan đến việc phát hành hóa đơn, kê khai thuế;
 • Tư vấn cụ thể về ngành nghề kinh doanh của công ty, hướng dẫn, tư vấn thủ tục đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn, điều kiện về chứng chỉ, điều kiện sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn về mức vốn của doanh nghiệp, phân tích chi tiết tình hình sử dụng vốn,. các điều kiện liên quan đến thủ tục góp vốn, thủ tục kê khai thuế, nghĩa vụ thuế, tính chịu trách nhiệm của công ty
 • Tư vấn về chức danh của người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm quyền và nghĩa vụ đối với người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn các nghĩa vụ của cổ đông khi thành lập công ty
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thành lập công ty ;
 • Tư vấn pháp luật thuế, tài chính, kế toán trong hoạt động của công ty ;
 • Tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh lựa chọn;
 • Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, xử lý tranh chấp thương hiệu của công ty
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề phát sinh trong hoạt động công ty
Chi phí thành lập công ty bất động sản trọn gói 5.170.000 vnđ bao gồm tất tần tật thủ tục từ A đến Z và chữ ký số 03 năm
 
 
Liên hệ 0916.636.419 để nhận ưu đãi dành riêng cho Bạn
 
 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419