0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?

SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?

Dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì kế toán là một bộ phận không thể thiếu. Đây là bộ phận đóng quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như các hoạt động tài chính. Trong đó, kế toán viên sẽ là người quản lý các vấn đề về tài chính, thuế cũng như sổ sách kế toán. Vậy sổ sách kế toán doanh nghiệp có vai trò như thế nào? Hãy cùng Vienketoan tìm hiểu thông qua bài viết sau.

Sổ sách kế toán doanh nghiệp là gì? 

Sổ sách kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể nhất của phương pháp tài khoản. Đây là phương tiện vật chất cơ bản và cần thiết giúp kế toán viên ghi chép và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh một cách có hệ thống các thông tin kế toán cụ thể theo trình tự thời gian và đối tượng nhất định. 

Ngoài ra, sổ sách kế toán còn là tài liệu phục vụ cho việc đối chiếu, tra cứu và theo dõi hoạt động doanh nghiệp khi cần.

Các hình thức của sổ sách kế toán doanh nghiệp

Sổ sách kế toán được phân loại nghiệp vụ dựa trên nội dung, đối tượng và thời gian cụ thể. Hình thức sổ kế toán được chia thành các loại sau: 

Sổ nhật ký

Được dùng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong từng ký kế toán. Sổ nhật ký phải tuân theo trình tự về thời gian và quan hệ đối ứng giữa các tài khoản của nghiệp vụ trong một niên độ. Sổ sẽ được lưu giữ trong vòng 10 năm để làm cơ sở, tài liệu đối soát khi cần. 

Sổ nhật ký sẽ phản ánh các yếu tố sau: 

 • Ngày - tháng - năm cụ thể ghi sổ

 • Số hiệu và ngày thành lập các chứng từ kế toán

 • Nội dung tóm tắt của nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp

 • Số tiền mà nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh.

Sổ sách kế toán phân loại dựa trên nội dung, đối tượng và thời gian cụ thể

Sổ cái

Dùng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế và tài chính phát sinh trong một niên độ kế toán cụ thể. Các số liệu trên sổ cái phản ánh tổng hợp về tình hình tài chính, tài sản, nguồn vốn, kết quả các hoạt động của doanh nghiệp. 

Các yếu tố được phản ánh trong sổ cái gồm: 

 • Ngày - tháng - năm ghi sổ cụ thể

 • Số hiệu và ngày thành lập các chứng từ

 • Nội dung tóm tắt về các vấn đề kinh tế của nghiệp vụ phát sinh

 • Số tiền nghiệp vụ phát sinh từ bên nợ và bên có của tài khoản.

  Các yếu tố phản ánh cần có trong mẫu sổ cái chuẩn

Sổ chi tiết

Sổ chi tiết được dùng để ghi chép các đối tượng kế toán cần phải theo dõi chi tiết theo nhu cầu quản lý. Các số liệu trong sổ sẽ cung cấp các thông tin chi tiết việc quản lý, theo dõi từng đối tượng chưa được phản ánh. Hoặc không được phản ánh cụ thể trong sổ nhật ký và sổ cái. 

Không có quy định bắt buộc nào cho số lượng cũng như kết cấu của sổ chi tiết. Căn cứ vào định hướng của Nhà nước để mở sổ chi tiết sao cho phù hợp với doanh nghiệp. 

 

Sổ nhật ký - sổ cái

Đây là một dạng sổ sách kế toán liên hợp. Hình thức này kết hợp ghi theo thời gian và theo hệ thống. Loại sổ liên hợp này có nhiều kết cấu khác nhau. Đặc trưng cơ bản  là trên cùng một trang sổ các dữ liệu vừa được ghi theo thời gian. Đồng thời được ghi theo hệ thống. Các chứng từ kế toán khi đưa vào sổ liên hợp sẽ phân loại và sắp xếp theo thời gian riêng cho từng đối tượng.

Vai trò của sổ sách kế toán doanh nghiệp

 • Giúp cho các kế toán viên cũng như doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể điều hành trôi chảy các hoạt động kinh tế, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt.

 • Cung cấp các tài liệu quan trọng, tổng hợp chi tiết và lập báo cáo khi cần cho doanh nghiệp. Làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoạn, thời kỳ khác nhau. 

 • Giúp người quản lý điều chỉnh và cân bằng được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 • Cung cấp những thông tin nhanh chóng, cần thiết cho nhà quản lý mà những chức từ kế toán khác không làm được.

 • Là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề  tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

 • Cung cấp và cho cho ra một kết quả tài chính trên giấy tờ cụ thể, rõ ràng, không thể chối cãi được.

 • Quản lý các chi phí doanh nghiệp bằng việc lập kế hoạch thu chi dựa trên ngân sách chi tiết. Qua đó, hạn chế tối đa các chi phí không cần thiết.

Do đó, sổ sách kế toán có đóng góp vô cùng quan trọng, giúp công việc hạch toán, kế toán của công ty, doanh nghiệp được thuận lợi hơn. Là công cụ không thể nào thiếu trong mỗi doanh nghiệp.

Sổ sách kế toán là công cụ quan trọng của doanh nghiệp.

Lời kết

Bên trên là các thông tin về sổ sách kế toán doanh nghiệp cũng như vai trò của nó trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Nếu còn bất kỳ thắc mắc, bạn có thể liên hệ với Vienketoan.vn để nắm rõ thêm thông tin.

 • Hotline : 0916.636.419  

 • Điện thoại : 0274.3636.419  

 • Email : info@vienketoan.vn


 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419