0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP

Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP

Ở mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp luôn phải có bộ phận kế toán thuế. Đây là bộ phận cực kỳ quan trọng, giups doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về thuế. Những văn bản, chứng từ, sổ sách liên quan đến pháp luật, kế toán sẽ tiến hành thực hiện đúng theo quy định. Vì vậy, hãy cùng Vienketoan.vn tìm hiểu về  ý nghĩa và nhiệm vụ một kế toán.

Kế toán thuế

Tìm hiểu về kế toán thuế 

Kế toán thuế là bộ phận thực hiện giải quyết các vấn đề khai báo thuế doanh nghiệp. Đồng thời, tiến hành các công việc về thuế, kế toán, tài chính liên quan. Cụ thể là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên,... Nhờ vào đó, mà nhà nước quản lý được nền kinh tế dễ dàng hơn rất nhiều. Và kế toán thuế là bộ phận giúp doanh nghiệp minh bạch trong kê khai số liệu đang hoạt động. Cũng như thực hiện đúng và đủ theo nghĩa vụ nhà nước. Đây cũng được xem là cầu nối giữ Nhà nước và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của  kế toán thuế

Một kế toán thuế trong doanh nghiệp có nhiệm vụ là phản ánh ghi chép đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thường xuyên cập nhật số liệu vào sổ sách, hệ thống kế toán. Lập báo cáo chi tiết và tính toán thuế đã được chiết khấu. Kiểm tra và theo dõi các khoản cần phải nộp vào ngân sách nhà nước. Còn nếu với thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phải thống kê doanh thu trong kỳ. Và tập hợp các chi phí hợp lý, để tính mức thu nhập thuế và số thuế cần phải nộp vào ngân sách nhà nước. Lưu ý rằng, luôn theo dõi thời hạn nộp, và nộp đúng hạn, đủ tiền. Không để xảy ra trường hợp bị trễ hạn, thiếu hay quên không đóng thuế. 

Điều này, ta thấy được kế toán có nhiệm vụ khá quan trọng. Hỗ trợ doanh nghiệp hoành thành tốt các nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Không xảy ra tình trạng bị truy thu thuế hay xử phạt vì các vấn đề về thuế.

Ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán thuế

Ý nghĩa của một kế toán thuế

Kế toán thuế mang ý nghĩa cực kỳ cần thiết đối với hoạt động của doanh nghiệp. Là bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm ghi chép, lưu trữ sổ sách, chứng từ. Chuyên lập báo cáo tổng hợp tất cả các hoạt động giao dịch, sản xuất hàng hoá. Chịu trách nhiệm về tính toán thuế, nộp thuế đúng thời hạn và đưa ra các rủi ro doanh nghiệp sẽ gặp phải. Từ đó, cải thiện được hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và pháp luật. Đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ và hoạt động bền vững trong thị trường.

Những nhiệm vụ khác của kế toán thường thực hiện

+Thường xuyên cập nhật các thông tin, điều lệ mới về thuế. Nhằm nắm thông tin nhanh chóng và thực hiện đúng với điều lệ mới trong đối chiếu số liệu.

+Phân loại và sắp xếp có hệ thống khoa học các hoá đơn, chứng từ. Tuyệt đối, không làm mất, lạc sổ sách, rò rỉ thông tin nội bộ ra ngoài.

+Theo dõi và kiểm tra các hoá đơn đầu vào thường xuyên. Điều này giúp dễ dàng kiểm soát và tìm kiếm hoá đơn. Cũng như, phát hiện được những hoá đơn không hợp pháp và xử lý kịp thời.

+Lập các báo cáo về nghiệp vụ kế toán khi có yêu cầu từ cấp trên hay cơ quan thuế.

+Đánh giá tổng quan khi có sự chênh lệch giữa báo cáo thuế doanh nghiệp và số thuế quyết toán với cơ quan thuế.

+Kiểm tra và thiết lập giấy báo công nợ ở các đơn vị cơ sở.

+Cập nhật nhanh về tình hình giao nhận hoá đơn từ các đơn vị cơ sở.

+Kiểm tra kỹ càng đối với biên bản trả, nhận hàng. Từ đó, điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế khi có phát sinh hoặc dấu hiệu sai lệch.

Kết luận

Tóm lại, kế toán thuế là bộ phận chủ chốt, quyết định đến tình trạng hoạt động doanh nghiệp. Vì thế, vị trí này đòi hỏi tính chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm nghiêm khắc. Để tránh trường hợp gây tổn thất đến tài sản doanh nghiệp do sai sót, thiếu giấy tờ,.. Hãy đến với Vienketoan.vn để nhận dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất nhé!

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419