0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty


Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của Đại lý thuế Viện Kế Toán  đáp ứng nhu cầu thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nhằm phù hợp với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện pháp luật, sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép, thay đổi người đại diện pháp luật của Viện Kế Toán giúp doanh nghiệp an tâm và tiết kiệm chi phí hơn.

1. Quy định về Người đại diện pháp luật của công ty


Người đại diện theo pháp luật của công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: “là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Theo khái niệm này của Luật doanh nghiệp 2014, người đại diện pháp luật được quy định về quyền và nghĩa vụ có phần giống với người được đại diện ủy quyền của doanh nghiệp. Như vậy để xác định rõ hơn quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của một công ty, thì cần dựa vào loại hình doanh nghiệp của công ty đó và điều lệ quy định cụ thể của từng công ty.

Người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ cũng chính là chủ sở hữu của công ty.

Người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu là Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác ( Theo khoản 2 Điều 78 Luật doanh nghiệp 2014).

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên được ghi nhận và quy định quyền nghĩa vụ cụ thể trong điều lệ công ty. Trường hợp công ty chỉ có hai thành viên thì mà  người đại diện theo pháp luật bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú … thì thành viên còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi bầu mới.

Trong công ty cổ phần trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty (khoản 2 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014).
Người đại diện theo pháp luật của công ty không nhất thiết phải là cổ đông góp vốn vào công ty. Quyền lợi và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật công ty cổ phần cũng được quy định cụ thể trong điều lệ công ty.

- Quy định về số lượng người đại diện theo pháp luật của 1 công ty:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu công ty đồng thời là người đại diện pháp luật. Như vậy chỉ có 1 người đại diện pháp luật.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể có nhiều hơn 1 người. Số lượng cụ thể, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều lệ công ty

- Quy định về sự có mặt của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Doanh nghiệp phải luôn đảm bảo có một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam
 
Nếu công ty chỉ có một người đại diện pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.
 
Khi xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam và ủy quyền cho người khác, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

         + Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

       Nếu doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

 
2. Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của Viện Kế Toán


Quy trình thực hiện:

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

2. Ký thỏa thuận thực hiện công việc và tiến hành soạn hồ sơ

3. Liên hệ khách hàng ký hồ sơ và nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch đầu tư

4. Nhận kết quả và giao giấy phép tận nhà cho khách hàng

5. ĐẶC BIỆT, thủ tục trọn gói - Viện Kế Toán sau khi bàn giao giấy phép mới cho khách hàng, Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện thêm thủ tục nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người đại diện pháp luật cũ tại cơ quan thuế quản lý để người đại diện pháp luật cũ không còn phải chịu thuế thu nhập cá nhân trên phần vốn góp vào công ty nếu
có. ĐÂY LÀ THỦ TỤC QUAN TRỌNG NHƯNG LẠI THƯỜNG BỊ BỎ QUÊN.

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại sở Kế hoạch đầu tư. Nếu cần thực hiện thủ tục NHANH vui lòng liên hệ trực tiếp đến Viện Kế Toán

Khách hàng cần cung cấp:

- 01 bản photo giấy phép của công ty
- 02 bản chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật mới công chứng không quá 03 tháng

Điểm khác biệt về dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật cũng như tất cả các dịch vụ khác tại Viện Kế Toán:

VKT đứng trong Top 5 các đơn vị dịch vụ kế toán khu vực phía Nam được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Bộ Tài Chính cấp và là đơn vị duy nhất tại Bình Dương. Với các tiêu chuẩn: 
   
     + Dịch vụ kế toán Diamond: Dịch vụ kế toán trọn gói, phát triển quản lý tài chính và phát triển hệ thống kinh doanh

     + Viện Kế Toán thương hiệu dịch vụ được tôn vinh chất lượng Việt Nam năm 2018;

     +   Robert Nguyễn Huy - Chủ tịch Viện Kế Toán Việt Nam cũng là giám đốc đào tạo tài chính của tập đoàn Bliss Center. Anh sẽ sử dụng kiến thức tài chính và kinh doanh có được từ tập đoàn Bliss Center để tư vấn chiến lược tư duy tài chính và kinh doanh thông qua các buổi đào tạo miễn phí khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ kế toán tại Viện Kế Toán.
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419