0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NỘI DUNG TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NỘI DUNG TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Bạn đã nghe khá nhiều về cụm từ “Tư cách pháp nhân” trong các tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, ta còn chưa nắm kỹ và thật sự hiểu về thuật ngữ thông dụng này. Vì thế, Vienketoan.vn sẽ chỉ ra các nội dung chính về pháp nhân trong doanh nghiệp. Và cho thấy sự ảnh hưởng của chúng đến lựa chọn loại hình doanh nghiệp như thế nào? 

Tư cách pháp nhân

Tư cách pháp nhân

Khái niệm

Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý, chúng được Nhà nước công nhận cho một tổ chức. Đây là một nhóm người có khả năng tồn tại, độc lập và chịu trách nhiệm trước luật pháp. Ngoài ra, theo bản chất thì pháp nhân chính là con người trên phương diện pháp lý.

Điều kiện tổ chức tư cách pháp nhân

+Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật.

+Tổ chức (nhóm người) phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo quy định pháp luật.

+Có tài sản riêng với cá nhân và pháp nhân khác. Đặc biệt hơn, là tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

+Nhân danh mình tham gia quan hệ luật pháp một cách riêng lẻ, độc lập.

Tư cách pháp nhân có ảnh hưởng như thế nào?

+Đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân

+Tư cách pháp nhân ảnh hưởng nhiều đến chế độ chịu trách nhiệm tổ chức, công ty doanh nghiệp.

Có hai loại hình doanh nghiệp:

+Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân:

Các thành viên tại đây đều chịu trách nhiệm hữu hạn. Ngoại trừ các thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Nếu trường hợp tài sản công ty không đủ trả nợ, thành viên phải chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại.

Và khi các khoản nợ không vượt quá tổng giá trị tài sản công ty. Thì khi đó công ty phải thanh toán hết số tài sản của công ty cho chủ nợ. Mà không cần thiết bỏ ra tài sản từ cá nhân để trả số nợ đó.

+Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân: 

Đây là một loại doanh nghiệp tư nhân, chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản. Bao gồm toàn bộ tài sản thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân có mức rủi ro cao. Tuy nhiên nhận được sự tin tưởng nhiều hơn từ phía khách hàng. 

Quy định tiêu biểu tư cách pháp nhân

Một số quy định về tư cách pháp nhân

-Quốc tịch của pháp nhân: là pháp nhân Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.

-Tài sản của pháp nhân: gồm vốn góp chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên và tài sản khác. Thuộc sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật có liên quan.

-Thành lập đăng ký pháp nhân: được thành lập theo sáng kiến của cá nhân. Hay thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và việc đăng ký pháp nhân này cho phép công khai.

-Chi nhánh, văn phòng đại diện pháp nhân: là đơn vị trụ sở, phụ thuộc của pháp nhân. 

+Đối với chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện tất cả hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

+Đối với văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện thuộc trong khoảng phạm vi được giao. Và bảo vệ lợi ích cao cho pháp nhân.

-Đại diện pháp nhân: là đại diện theo pháp luật, theo uỷ quyền. Người đại diện phải đảm bảo tuân thủ các quy định về đại diện theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015. 

-Năng lực pháp luật dân sự: là khả năng của pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ dân sự. Không bị hạn chế năng lực về pháp luật dân sự. Trừ các trường hợp Bộ Luật dân sự có quy định khác.Nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự sẽ phát sinh từ thời điểm hoàn tất đăng ký. Cũng như, năng lực sẽ chấm dứt kể từ khi thời điểm chấm dứt pháp nhân.

Trách nhiệm dân sự: 

Trách nhiệm dân sự là pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự. Về thực hiện nghĩa vụ và quyền dân sự do người đại diện pháp nhân thành lập. Pháp nhân cần chịu trách nhiệm về nghĩa vụ do sáng lập viên xác lập. Và cùng với đó là chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Tuyệt đối không chịu trách nhiệm nghĩa vụ dân sự thay cho người của pháp nhân. Là người do xác lập, thực hiện không nhân danh pháp nhân. Trừ các trường hợp có thoả thuận và luật có quy định khác. 

Kết luận

Tư cách pháp nhân có mối liên hệ chặt chẽ trong cơ cấu, tổ chức doanh nghiệp. Vì thế, bài viết trên đây đã giải thích nội dung liên quan pháp nhân một cách đơn giản hoá. Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề liên quan đến kế toán, hãy liên hệ Vienketoan.vn ngay. Để có dịch vụ tư vấn kế toán nhanh chóng và chính xác nhất nhé!


 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419