0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Kinh Doanh Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính hiệu quả cho các chủ doanh nghiệp

Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính hiệu quả cho các chủ doanh nghiệp

Đọc báo cáo tài chính là kỹ năng cần thiết cho bất kỳ nhà quản trị nào. Việc này không chỉ cần trong đầu tư tài chính, mà còn quan trọng với nhiều mảng khác như: quản lý doanh nghiệp, kiểm toán, kế toán và ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh. Vẫn chưa nắm rõ cách đọc báo cáo tài chính chuẩn chỉ. Qua bài viết dưới đây, Viện Kế Toán mong muốn chia sẻ kiến thức căn bản về báo cáo tài chính. Hy vọng đây là nền tảng cho bạn để bắt đầu một doanh nghiệp vững mạnh.

Bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) là bản báo cáo được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu. Cung cấp thông tin về hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu,... Nhằm đem lại thông tin để nhà đầu tư hay chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định về kinh tế, tài chính.

Alt: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính cho doanh nghiệp

Theo chế độ kế toán tại Việt Nam, báo cáo tài chính doanh nghiệp thường được công bố định kỳ vào cuối quý và cuối năm. Một bộ báo cáo bao gồm:

  • Báo cáo của Ban giám đốc

  • Bảng cân đối kế toán

  • Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Tại sao cần phải biết cách đọc báo cáo tài chính

Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp vô cùng quan trọng trong việc quản lý thông tin kế toán, dòng tiền. Đối với chủ doanh nghiệp, nắm rõ các hạng mục trong báo cáo sẽ giúp chủ hiểu được tình hình tài chính, kinh doanh của mình. Biết được điểm mạnh, điểm yếu trong từng bộ phận. Để đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời, tránh xảy ra việc thâm hụt vốn. 

Alt: Kỹ năng đọc báo cáo tài chính cần thiết cho bất trì nhà quản trị nào

Làm thế nào để đọc báo cáo tài chính hiệu quả và chính xác

Để đọc báo cái tài chính hiệu quả và chính xác, chủ doanh nghiệp cần tham khảo một số cách thức dưới đây:

Đọc trước các kiểm toán viên chuyên nghiệp

Thực tế chủ doanh nghiệp thường không quan trọng bước này. Chỉ tập trung vào số liệu trong bảng cân đối hay báo cáo hoạt động là xong. Nhưng, việc tham khảo ý kiến của các kiểm toán viên chuyên nghiệp. Sẽ đảm bảo được độ tin cậy của báo cáo tài chính. Vì các kiểm toán viên là những người có đủ nền tảng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm. Để xác minh tính trung thực của báo cáo. Đây là một đơn vị chuyên nghiệp làm việc độc lập. Chứ không thể bị cá nhân hay thế lực nào khác thao túng. 

Hiểu và phân tích được bảng cân đối kế toán

Trước khi tính đến vấn đề lãi hoặc lỗ. Chủ doanh nghiệp cần nằm rõ bảng cân đối kế toán. Trong đó, Tài sản và Nguồn vốn là hai phần quan trọng cần quan tâm. Bảng cân đối sẽ phản ánh tình hình tài chính ở mốc thời gian cụ thể. Dữ liệu lấy ở đầu năm so với cuối năm, đầu kỳ/quý so với cuối kỳ/quý. Nguyên tắc của bảng cân đối thì Tài sản = Nguồn vốn. Người chủ cần phải phân loại được đâu là danh mục thuộc tài sản hoặc nguồn vốn. Từ đó, tiến hành tính tỷ trọng các khoản đầu mục theo thời điểm. Ghi chú lại các mục với tỷ trọng, biến động lớn để phân tích.

Alt: Mẫu ví dụ về bảng cân đối kế toán

Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Để phân tích được bảng báo cáo kết quả kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần phải phân loại giữ Doanh thu và Chi phí. Tiếp đến tính toán tỷ trọng so với tổng doanh thu và tổng chi phí. Những mục có biến động lớn cần được ghi chú và phản ánh lên để theo dõi. Đôi khi sẽ gặp trường hợp báo cáo không thể hiện dòng tiền thu chi trong kỳ thì sẽ gặp khả năng lợi nhuận trên báo cáo bị che dấu hoặc bị thổi phồng dựa trên các nguyên tắc hạch toán kế toán. Để đảm bảo tính minh bạch và chính xác cần kết hợp so sánh với bảng cân đối kế toán.

Tổng kết

Việc đọc và nắm rõ các nội dung trong báo cáo tài chính sẽ giúp chủ doanh nghiệp hiểu được tình hình kinh doanh. Từ đó đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp về mặt tài chính cho tương lai của công ty. Đây là kỹ năng không thể thiếu của ban quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp. Viện Kế Toán mong với những sự chia sẻ phía trên, mọi người sẽ biết được cách đọc báo cáo tài chính một cách chi tiết hơn. Nếu ai có khó khăn trong sổ sách kế toán hãy truy cập website Viện kế toán.
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419