0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Một số thông tin cơ bản về công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên là tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, số lượng thành viên không vượt quá 50 người. Những thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi đã góp. Đồng thời, nó có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, loại hình này không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển thành công ty cổ phần. Song song đó, nó được phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật. Và việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân theo điều 128, 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 

 

Khái niệm về loại hình công ty này

Các đặc điểm về loại hình kinh doanh này, doanh nghiệp nên biết:

Số lượng, tư cách thành viên trong công ty:

- Về số lượng: Tối thiểu 2 và tối đa không quá 50 thành viên.

- Về tư cách thành viên: Cá nhân, hoặc tổ chức có quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài. Ngoại trừ các trường hợp cấm thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp,... được ghi tại điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Về vốn điều lệ của công ty này:

Vốn điều lệ là tổng tất cả giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào.  Các thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản khi đăng ký dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong 90 ngày. Hoặc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu trường hợp một số thành viên chưa góp hoặc chưa đủ như cam kết. Công ty cần phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp bằng số vốn đã góp. Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng góp vốn đủ phần vốn góp.

Trách nhiệm đối với tài sản của các thành viên:

Vì công ty có tư cách pháp nhân nên tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi đã góp. 

Đặc biệt đối với thời điểm thành lập công ty TNHH này. Cụ thể: trong 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận hoặc thời hạn nhỏ hơn quy định. Các thành viên chưa hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm. Về việc tương ứng với phần vốn góp đã cam kết với nghĩa vụ tài sản công ty phát sinh trong thời gian trên.

Về vấn đề tư cách pháp nhân:

Loại hình trên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì thế, công ty có thể nhân danh chính mình trong mọi giao dịch cũng như hoạt động kinh doanh. 

Vấn đề huy động vốn cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Loại hình công ty này không được huy động vốn bằng việc phát hành cổ phần. Bởi vì cổ phiếu và cổ phần là tính chất đặc trưng của mô hình công ty cổ phần. Tuy nhiên, nó vẫn có thể áp dụng huy động vốn với các phương thức sau đây:

- Tăng vốn điều lệ bằng cách kết nạp thêm thành viên nhưng không quá 50 người;

- Tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn đến từ các thành viên đang hoạt động trong công ty;

- Huy động vốn qua các hoạt động như vay vốn, tín dụng từ cá nhân, hoặc tổ chức;

- Được phép phát hành trái phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Đối với cơ cấu tổ chức của loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Về cơ cấu tổ chức của loại hình này khá chặt chẽ. Bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Nếu trong công ty có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp chưa đủ 11 thì có thể thành lập tùy vào yêu cầu quản trị công ty. Các quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc do công ty quy định.

 

 Đặc điểm của loại hình công ty này

Lời kết:

Tóm lại, công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình cũng được sử dụng phổ biến hiện nay. Do đó, tùy theo mục đích, tính chất và hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp cần lựa chọn phù hợp. Nếu có thắc mắc hãy đến với vienketoan của chúng tôi để biết thêm thông tin nhé.

 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419