0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Kinh Doanh Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp mới nhất 2021

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp mới nhất 2021

 

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp 

Chi nhánh doanh nghiệp là gì?

Chi nhánh doanh nghiệp là một đơn vị phụ thuộc vào doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của chi nhánh doanh nghiệp chính là một số hoặc toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Những ngành nghề mà chi nhánh hoạt động phải phù hợp với những ngành ngành nghề của doanh nghiệp

  • Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp + phần tên riêng của chi nhánh để phân biệt nó.

  • Cả trong mà ngoài nước, doanh nghiệp đều có thể đặt chi nhánh. Trong cùng 1 địa phương, doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh. Toàn bộ thủ tục, quy định của việc thành lập chi nhánh sẽ do Chính phủ ban hành và quy định.

Những điều kiện cần có để thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Những điều kiện cần có để thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Về chủ sỡ hữu chi nhánh

Bước đầu tiên cũng như quan trọng nhất, chính là phải có sẵn một doanh nghiệp có trụ sở chính, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về tên chi nhánh

Tên chi nhánh cần được viết theo các chữ cái của bảng chữ cái Tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp + cụm từ “Chi nhánh” 

Ngoài tên tiếng Việt, chi nhánh doanh nghiệp còn có thể đăng ký bằng tên viết tắt hoặc tên nước ngoài. 

Về trụ sở chính chi nhánh

Trụ sở chính của  chi nhánh là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Về ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Về người đứng đầu chi nhánh

 

Người đứng đầu chi nhánh là cá nhân, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Có thể là người khác hoặc thành viên công ty.

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Bước 1: Tư vấn thành lập chi nhánh công ty

Trong bước này, doanh nghiệp cần gặp luật sư và chuyên viên tư vấn để xác định nhu cầu của doanh nghiệp. Tư vấn các quy định của pháp luật về chi nhánh.

Bước 2: Chuẩn bị thông tin, soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh

Chuẩn bị thông tin cần thiết cho việc soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, sau đó sẽ soạn thảo hồ sơ và chủ doanh nghiệp ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký

Hồ sơ thành lập chi nhánh sau khi hoàn thành sẽ được tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động. Sau khi hồ sơ được nộp, hồ sơ cần được theo dõi tiến trình xử lý và nhận  kết quả hồ sơ đã nộp.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận thành lập chi nhánh công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ sau khi được nộp và chấp nhận hợp lệ, sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần tiến hành nhận giấy chứng nhận nêu trên.

Bước 5: Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh với cơ quan quản lý Thuế

Doanh nghiệp cần nộp thông báo thành lập chi nhánh tới cơ quan thuế để đăng ký hạch toán thuế cũng như các vấn đề liên quan đến thuế cho chi nhánh.

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp mới nhất 2021

Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh công ty sau thành lập

Sau khi hoàn thành việc thành lập chi nhánh và nhận giấy chứng nhận đăng ký, doanh nghiệp phải gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chi nhánh đặt ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra, chi nhánh có nghĩa vụ định kỳ nộp báo cáo thuế tới cơ quan thuế theo quý và năm.

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419