0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ của Công ty


Khi thành lập công ty, ngoài các vấn đề liên quan như đặt tên công ty, đặt địa chỉ kinh doanh của công ty, lựa chọn ngành nghề kinh doanh…thì vốn điều lệ cũng là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều. Vậy Nên đặt vốn điều lệ bao nhiêu cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh của từng công ty?
 
Vốn của doanh nghiệp lớn hay nhỏ tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp cũng như ngành nghề kinh doanh được quy định tại luật doanh nghiệp. Trong đó có 4 loại vốn sau:

 
  • Vốn điều lệ khi thành lập công ty, doanh nghiệp
  • Vốn pháp định để thành lập công ty, doanh nghiệp
  • Vốn ký quỹ để làm thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp
  • Vốn góp nước ngoài trong việc thành lập công ty, doanh nghiệp
 
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu và tối đa.
 
Vốn điều lệ của công ty ở nước ta được doanh nghiệp tự do đăng ký mà không bị ràng buộc với các quy định khác của pháp luật. Tùy tưng loại hình công ty mà doanh nghiệp sẽ chịu trách nghiệm trên số vốn điều lệ nên đăng ký vốn sao cho thích hợp. Công ty Cổ phần và công ty Trách nhiệm hữu hạn thì chủ sở hữu phần vốn góp sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình, riêng loại hình Doanh nghiệp tư nhân, thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn trên tất cả tài sản của mình.
 
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có đủ theo quy định của pháp luật đối với ngành kinh doanh có điều kiện tương ứng để thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp.
 
Vốn ký quỹ là vốn thuộc vốn pháp định nhưng bắt buộc doanh nghiệp phải có số tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động của công ty.

Vốn góp nước ngoài: người nước ngoài có thể góp vốn với một tỷ lệ nhất định vào công ty Việt Nam hoặc sử dụng toàn bộ vốn ngoại để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.
 
Ngoài ra, để biết công ty cần bao nhiêu vốn, doanh nghiệp nên tham khảo thêm bậc thuế môn bài để có lựa chọn phù hợp hơn.

 
Vốn điều lệ Lệ phí môn bài phải nộp/năm
 
 
Trên 10 tỷ
 
3.000.000 đồng
Từ 10 tỷ trở xuống  
2.000.000 đồng

 

Vậy, vốn để thành lập công ty cần bao nhiêu là do chủ doanh nghiệp cần xác định loại hình phù hợp nhất cho nhu cầu hoạt động, nhu cầu mở rộng của công ty cũng như loại hình doanh nghiệp và các yếu tố khác. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ thì doanh nghiệp có thể thông báo đến Sở Kế hoạch Đầu tư để thay đổi vốn đã đăng ký.

 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419