0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán TẠI SAO KẾ TOÁN CẦN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

TẠI SAO KẾ TOÁN CẦN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Trong hoạt động kinh doanh, việc nắm rõ và báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp diễn ra thường xuyên. Và để công đoạn này được chính xác và hiệu quả nhất. Các kế toán cần phải có bảng cân đối kế toán riêng cho mình. Trong đó, bao gồm tất cả thông tin, tài liệu tài chính lớn nhỏ liên quan đến công ty. Chính vì thế, kế toán cần nắm vững kiến thức chuyên ngành và hiểu rõ tính chất của nó. Hãy cùng Vienketoan.vn đi tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung này nhé!

 Bảng cân đối kế toán

Tìm hiểu về kế bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán hay được gọi là bảng báo cáo tổng hợp tài chính doanh nghiệp. Nội dung được lập dưới cấu trúc tổng hợp tất cả thông tin, dữ liệu giao dịch. Dùng để phản ánh khái quát và tổng quan nhất về tài sản và nguồn vốn hiện có. Và cũng như, những đối tượng này đều phản ánh trong một thời điểm nhất định.

Thông tin trong bảng cân đối này sẽ thể hiện được giá trị nội đang nắm giữ hiện tại. Bao gồm các số liệu, số lần giao dịch mua bán của doanh nghiệp. Vào lúc kế toán lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán sẽ thể hiện được toàn cảnh nguồn lực tài chính công ty. Từ đó, dễ dàng cho người quản lý nắm rõ được tình hình hiện tại. 

Ý nghĩa của bảng cân đối

Đối với tài sản doanh nghiệp

-Về mặt pháp lý: Thông tin trên bảng cân đối thể hiện toàn bộ những tài sản hiện có của công ty. Và có giá trị trong thời điểm kế toán lập báo cáo tài chính. Đồng thời, những tài sản này đều thuộc quyền sử dụng và chiếm hữu của công ty. 

-Về mặt kinh tế: Số liệu trên bảng cân đối phản ánh toàn bộ quy mô doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với đó là mọi tài sản của công ty đang nắm giữ. Và các tài sản này cũng có giá trị khi thành lập bảng báo cáo tài chính. Bao gồm các hình thức vật chất, phi vật chất.

Đối với nguồn vốn doanh nghiệp

-Về mặt pháp lý: Cho thấy tình hình tài sản sẵn có trong thời điểm lập báo cáo tài chính. Nhờ vào bảng cân đối, mà quản lý biết được những khoản nợ cần giải quyết. Và nắm được số tiền cần phải trả cho những khoản còn nợ đấy. Bên cạnh đó, chủ nợ cũng biết được mức độ về trách nhiệm của chủ sở hữu công ty. 

-Về mặt kinh tế: Bảng cân đối kế toán cho thấy cơ cấu, quy mô của các khoản vốn được đầu tư. Ngoài ra, thấy được quy mô huy động sử dụng nguồn vốn vào sản xuất. Chính vì thế, quản lý hoàn toàn nắm được mức độ tài chủ tài chính của doanh nghiệp. Cũng như, lường trước đường các rủi ro về tài chính công ty.

Ý nghĩa bảng cân đối 

Những mặt hạn chế trong bảng cân đối kế toán

Ngoài ra, khi sử dụng bảng cân đối vẫn còn nhiều mặt hạn chế đối với tổ chức kinh doanh. Bởi vì, bảng cân đối là phản ánh tổng giá trị sổ sách tài chính công ty. Và sẽ dựa trên nguyên tắc giá gốc. Do đó, dễ gây tình trạng chênh lệch giữa giá trị tài sản trên sổ sách và giá trị tài sản trên thị trường. Không những thế, số liệu trên bảng cân đối chỉ đúng vào thời điểm kế toán lập báo cáo tài chính. Thường được lập vào đầu kỳ hay cuối kỳ kế toán. Cho nê, khi dựa vào bảng cân đối thời điểm đó, sẽ gây khó khăn trong đánh giá biến đổi tài sản và nguồn vốn. Vậy nên, không thể đánh giá chính xác được sự biến đổi tài sản và nguồn vốn trong cả kỳ kế toán. 

Kết luận

Qua đây, ta có thể thấy được bảng cân đối kế toán có sự cần thiết đến với mỗi doanh nghiệp. Có điểm cộng và cả điểm trừ, tuy nhiên phần lớn nhờ vào bảng cân đối này. Mà kế toán và bộ phận quản lý nắm rõ được tình hình tài chính đơn giản hoá hơn. Đánh giá được kết quả sản xuất hàng hoá và chiến lược thông minh khi sử dụng vốn tiền. Và doanh nghiệp cũng trở nên làm chủ trong việc sử dụng tài chính. Nếu còn thắc mắc vấn đề liên quan đến thuế, kế toán công ty. Hãy liên hệ ngay Vienketoan.vn để có thêm nhiều thông tin cụ thể và chính xác nhất nhé!

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419