0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Tin Dịch vụ kế toán THÔNG TIN GIAO DỊCH LIÊN KẾT TRONG DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN GIAO DỊCH LIÊN KẾT TRONG DOANH NGHIỆP

Giao dịch liên kết thường bắt gặp ở những giao dịch phát sinh giữa hai bên trong quá trình kinh doanh. Trong đó, bộ phận kế toán cần lập tờ khai giao dịch liên kết đầy đủ. Cũng như phải nắm vững những quy định liên quan. Vì thế, hãy cùng Vienketoan.vn đi tìm hiểu về nội dung giao dịch này nhé!

Giao dịch liên kết

Tìm hiểu về giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn. Bao gồm cả chuyển giao, chuyển nhượng hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác. Có cả chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình, thỏa thuận mua bán, sử dụng nguồn lực. Như tài sản, vốn, lao động liên quan đến chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết. Tuy nhiên, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá Nhà nước. Tất cả đều phải tuân thủ thực hiện đúng quy định pháp luật về giá ban hành.

Bên cạnh đó, có loại hình giao dịch độc lập. Đó là loại giao dịch giữa các bên không có quan hệ liên kết. Theo Thông tư 41/2017/TT-BTC đã đưa ra khái niệm về giao dịch này và có những điểm chính cần lưu ý như sau:

+Các nguyên tắc trong bản chất quyết định hình thức.

+Các quy định về bên liên kết có sự thay đổi.

+Lưu ý về các điểm phân tích so sánh và xác định giá giao dịch liên kết.

+Có sự thay đổi về nghĩa vụ của người nộp thuế trong khi kê khai.

+Các trường hợp miễn nghĩa vụ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xác định giá giao dịch.

+Xét thời hạn chuẩn bị, lưu trữ, xuất trình các giấy tờ chứng từ liên quan đến giá giao dịch.

+Các quyền hạn của cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết

Nguyên tắc áp dụng giao dịch

-Người nộp thuế phải thực hiện các quy trình kê khai khi giao dịch liên kết. Trừ các yếu tố làm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết thuế chi phối hay có sự tác động. Nhằm có thể xác định nghĩa vụ đối với giao dịch hai bên. Tương đương với các cuộc giao dịch có sự độc lập cùng điều kiện thoả mãn.

-Cơ quan thuế thực hiện các hình thức quản lý, kiểm tra và thanh tra chặt chẽ. Đối với các giao dịch liên kết từ người nộp thuế. Phải đảm bảo áp dụng đúng nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức. Để không công nhận các giao dịch làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh giá giao dịch này để xem xét đúng về nghĩa vụ thuế quy định tại Nghị định này.

Nguyên tắc giao dịch

Quy trình kê khai thông tin

Nội dung và thứ tự trong bảng kê khai thông về các bên liên kết theo quy định như sau:

+Cột 2: nơi ghi đầy đủ và rõ ràng tên của hai bên liên kết.

+Cột 3: nơi ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ giữa hai bên liên kết là đối tượng cư trú hợp pháp.

+Cột 4: Ghi rõ mã số thuế của từng bên liên kết:

Đối với trường hợp bên liên kết là tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Thì hãy ghi đầy đủ mã số thuế đã cấp.

Đối với trường hợp bên liên kết là tổ chức các nhân nước ngoài. Thì nên ghi đầy đủ mã số thuế, mã định thuế. Nếu không có mã số, phải ghi rõ lý do phần chú thích.

+Cột 5: Dựa trên từng khoản mục mà người nộp thuế kê khai mối quan hệ giữa hai. Bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng thích hợp nhất. Nếu với trường hợp bên liên kết thuộc nhiều hơn một hình thức quan hệ liên kết. Người nộp thuế cần đánh dấu “x” vào ô tương ứng khác.

Kết luận

Tóm lại, giao dịch liên kết là một hình thức vô cùng quen thuộc trong các cuộc hợp tác trong kinh doanh. Vì thế, để tránh sự thiếu sót và gây thiệt hại đến doanh nghiệp. Việc cần một đội ngũ kế toán nắm chắc thông tin và quy định về thuế giao dịch. Cùng với đó, lựa chọn dịch vụ tư vấn Vienketoan.vn là một biện pháp cực kỳ an toàn và hiệu quả. Tại đây, chúng mình sẵn sàng cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng nhất!

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419