0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH năm 2020

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH năm 2020

Ngay từ khi thành lập công ty TNHH, để trở thành một thành viên của công ty TNHH thì một cá thể cần phải sở hữu toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty và trong số những quyền lợi cá thể khi trở thành thành viên của công ty các thành viên có quyền về việc định đoạt số vốn góp của mình.

Chuyển nhượng vốn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp là thủ tục thường xuyên và được phép của chủ sở hữu công ty, các thành viên trong công ty TNHH.

Hiểu một cách đơn giản Chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên hay cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty. Chuyển nhượng có thể có các hình thức như: bán, tặng cho, để lại thừa kế

1. Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

Thành viên sở hữu vốn góp trong Công ty TNHH 1 thành viên cũng chính là chủ sở hữu của công ty, do đó việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp chuyển đổi toàn bộ phần vốn góp cũng chính là việc chuyển đổi chủ sở hữu, trường hợp chỉ chuyển nhượng một phần vốn góp thì đồng nghĩa với việc công ty TNHH 1 thành viên được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

1.1 Thủ tục chuyển nhượng vốn trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn góp:

Thành viên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn sau khi đã thống nhất về thủ tục chuyển nhượng có thể tự làm thủ tục hoặc ủy quyền cho một cá nhân khác thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn, chuyển đổi chủ sở hữu công ty. Người thực hiện thủ tục chuyển nhượng soạn một bộ hồ sơ nộp tại sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn

- Bản sao điều lệ của công ty sau khi chuyển nhượng

- Thông báo thay đổi người quản lý của công ty

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu có

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chuyển nhượng

1.2 Thủ tục chuyển nhượng vốn trong trường hợp chuyển một phần vốn góp:

Lúc này vốn góp của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được chia một phần cho cá thể khác do đó công ty TNHH 1 thành viên phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn

- Bản sao điều lệ của công ty sau khi chuyển nhượng

- Thông báo thay đổi thành viên công ty

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu có

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chuyển nhượng

-  Giaấy đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
 
 chuyển-nhượng-vốn-trong-công-ty-tnhh
Trong thời hạn 3-5 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu  tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH người thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cần thực hiện thủ tục nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý. Đây là thủ tục quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.

Dịch vụ làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH của đại lý thuế Viện Kế Toán:

- Tư vấn mọi thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp

- Soạn toàn bộ hồ sơ , nộp hồ sơ, nhận và trả kết quả trong vòng 3-5 ngày làm việc

- Ký hồ sơ và trả kết quả tận nơi

- Tư vấn và nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên phần vốn góp chuyển nhượng cho người chuyển nhượng vốn góp tại cơ quan thuế

 
LIÊN HỆ 0916.636.419 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT

 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419